Giới thiệu
Bộ môn Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2001. Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ môn quản lý 04 chương trình đào tạo bậc Đại học: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính, Quản trị thương mại, Quản trị Kinh doanh chất lượng cao.

Với nguồn nhân lực bao gồm 17 giảng viên, trong đó có 4 giảng viên có học vị Tiến sĩ, 13 giảng viên có học vị Thạc sĩ, phần lớn được đào tạo từ nước ngoài: Úc, Mỹ, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Thái Lan... Chương trình giảng dạy của các giảng viên trong Bộ môn Quản trị Kinh doanh thường xuyên được cập nhật, đổi mới phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước. Cùng với sự phát triển của trường, Bộ môn Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh Tế đã và đang từng bước khẳng định vai trò trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức kinh tế vững chắc, vận dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh trong các tổ chức, doanh nghiệp,… góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước.

Các hướng nghiên cứu của Bộ môn Quản trị kinh doanh bao gồm nhiều lĩnh vực như phát triển kinh doanh và doanh nghiệp, quản trị lao động, kinh tế quốc tế, tài chính, đầu tư, nghiên cứu marketing, chuỗi cung ứng và một số lĩnh vực khác. Các giảng viên của Bộ môn Quản trị kinh doanh đã và đang tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều sản phẩm bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước và  quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.

Nhân sự

ThS. Hà Thị Thu Hoà
Giảng viên, phó trưởng BM Quản trị

TS. Trần Đình Lý
Giảng viên chính, Phó hiệu trưởng
Trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh
TS Lê Quang Thông
Giảng viên chính
ThS. Lê Thành Hưng
Giảng viên, Bí thư Chi Bộ,
Phó trưởng khoa

ThS. Vũ Thanh Liêm
Giảng viên

ThS. Khúc Đình Nam
Giảng viên

ThS. Lê Ánh Tuyết
Giảng viên
ThS. Hoàng Thế Vinh
Giảng viên, phó trưởng Phòng
Thông tin Truyền Thông
ThS. Nguyễn Thị Bình Minh
Giảng viên
ThS. Lê Na
Giảng viên
ThS. Bùi Thị Kim Hoàng
Giảng viên
ThS. Phạm Thuỳ Dung
Giảng viên
ThS. Đặng Đức Huy
Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh
Giảng viên

ThS. Tống Bảo Ngọc
Giảng viên (Đang là NCS tại Đài Loan)

 

  ThS. Phan Thị Lệ Hằng
Giảng viên
  ThS. Dương Thị Thu Thịnh
Giảng viên
Trợ lý quản lý sinh viên

 

Số lần xem trang: 2524
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2024

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Dương Thị Thu Thịnh (12-04-2022)

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>