Giới thiệu

Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường được thành lập vào năm 2021 trên cơ sở sáp nhập 3 Bộ môn có lịch sử đào tạo lâu đời của Khoa gồm: Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp (1978), Bộ môn Phát triển nông thôn (2000), và Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (2004) trực thuộc khoa Kinh tế. Trải qua lịch sử hơn 40 năm đào tạo và nghiên cứu, Bộ môn hiện đang quản lý 4 chuyên ngành đào tạo bậc cử nhân gồm: Kinh tế Nông nghiệp, Kinh doanh Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, và Kinh tế Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh đó, Bộ môn cũng đảm nhận đào tạo 2 chuyên ngành Thạc sỹ: Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp; và đào tạo 1 chuyên ngành Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp.

Bộ môn hiện có nguồn nhân lực chất lượng cao với 14 giảng viên trong đó có 1 Phó Giáo sư, 4 Tiến sỹ, 2 NCS, và 7 Thạc sỹ phần lớn được đào tạo ở các nươc phát triển như: Mỹ, Đức, Thuỵ Điển, Philippines, Pháp, và Trung Quốc.

Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo và giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ bản và chuyên ngành Kinh tế điển hình như: Kinh tế học vi mô 1 và 2, Nguyên lý thống kê kinh tế, Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, Kinh tế sản xuất, Kinh tế tài nguyên môi trường căn bản, Định giá môi trường tài nguyên, Lý thuyết phát triển, Phân tích chính sách nông nghiệp…

Bên cạnh đó, các giảng viên của Bộ môn cũng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và có nhiều công bố trong và ngoài nước trên các tạp chí uy tín. Các hướng nghiên cứu chính như phát triển nông nghiệp bền vững, chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản, tác động của thay đổi công nghệ đến sản xuất nông nghiệp, an toàn thực phẩm, sinh kế hộ, sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn và khuyến nông, định giá môi trường tài  nguyên

 Nhân sự

ThS. Mai Đình Quý
Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Nông Nghiệp, Tài Nguyên và Môi Trường

TS. Lê Công Trứ
Giảng viên, Trưởng Khoa
 
PGS TS. Đặng Thanh Hà
Giảng viên cao cấp
TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ
Giảng viên chính, Trưởng phòng
Phòng Hợp Tác Quốc Tế
ThS. Trần Hoài Nam
Giảng viên
ThS. Nguyễn Văn Năm
Giảng viên chính,
Phó trưởng phòng
Phòng Tổ chức Cán Bộ
ThS. Nguyễn Minh Tôn
Giảng viên
Bí Thư Đoàn Khoa
ThS. Nguyễn Văn Cường
Giảng viên,
Phó Bí Thư Chi Bộ
TS. Hoàng Hà Anh
Giảng viên
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Giảng viên
(Đang học NCS)

 

Số lần xem trang: 2583
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2024

Nhân sự / Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

ThS. Nguyễn Anh Tuấn (28-07-2021)

TS. Hoàng Hà Anh (28-07-2021)

ThS. Trần Thanh Giang (28-07-2021)

ThS. Nguyễn Văn Cường (28-07-2021)

ThS. Nguyễn Minh Tôn (28-07-2021)

ThS. Võ Ngàn Thơ (28-07-2021)

ThS. Nguyễn Văn Năm (28-07-2021)

ThS. Trần Hoài Nam (28-07-2021)

TS. Trần Độc Lập (28-07-2021)

ThS. Lê Vũ (23-07-2021)

Xem thêm ...
/html>