LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông Lâm
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng: PV.225A (Nhà Phượng Vỹ)
  • Email:maidinhquy@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 909453 544
  • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Mai Đình Quý

-          Học hàm/Học vị:  Thạc sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

Mai Đình Quý là giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm. TP HCM. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế và quản lý môi trường tại Trường Kinh doanh, Kinh tế và Luật, Đại học Gothenburg, Thụy Điển vào năm 2011. Ông đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí uy tín quốc gia. Hiện nay, nghiên cứu của ông tập trung vào kinh tế môi trường và nông nghiệp.

TS. Đặng Minh Phương (28-10-2019)

PGS TS. Đặng Thanh Hà (23-10-2019)

TS. Phạm Thị Ánh Ngọc (22-10-2019)

ThS. Mai Đình Quý (22-10-2019)

TS. Hoàng Hà Anh (22-10-2019)

TS. Hoàng Hà Anh (22-10-2019)

TS. Phạm Thị Ánh Ngọc (22-10-2019)

/html>