LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.225 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: btkimhoang@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 907.387876

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Bùi Thị Kim Hoàng

-          Học hàm/Học vị:  Thạc sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-       Tóm tắt lý lịch khoa học:

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng giảng dạy và nghiên cứu tại khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2014. Trước khi công tác tại trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Cô Hoàng đã từng làm việc tại các doanh nghiệp và trường Đại học. Với những kinh nghiệm đó, cô luôn truyền đạt cho các em sinh viên động lực học tập, tinh thần, thái độ và ý chí vươn lên rèn luyện bản thân, chỉ dẫn cho các em những kinh nghiệm, những kỹ năng cần thiết để làm hành trang cho các em bước vào đời. Lĩnh vực nghiên cứu của Cô Hoàng là quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh,… Các môn học phụ trách giảng dạy: Quản trị nhân sự, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh.

 

TS. Trần Đình Lý (08-11-2019)

ThS. Phạm Thùy Dung (08-11-2019)

ThS. Tống Bảo Ngọc (24-10-2019)

ThS. Phạm Thùy Dung (24-10-2019)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (24-10-2019)

ThS. Hà Thị Thu Hòa (24-10-2019)

ThS. Trần Minh Huy (24-10-2019)

ThS. Lê Ánh Tuyết (24-10-2019)

TS. Trần Đình Lý (24-10-2019)

ThS. Lê Thành Hưng (23-10-2019)

Xem thêm ...
/html>