LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.225 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: lqthong_kt@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Lê Quang Thông

-          Học hàm/Học vị:  Tiến sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-       Tóm tắt lý lịch khoa học 

-         Tham gia giảng dạy ở Khoa Kinh tế trường ĐHNL Tp HCM từ năm 1987 cho đến nay.

     Học chương trình Thạc sĩ Kinh tế  Nông nghiệp tại Đại học Quốc Gia Philippines (UPLB) năm 1991, tốt nghiệp năm 1993, chuyên ngành Kinh tế sản xuất, Marketing.

Học chương trình Tiến sĩ  Kinh tế Nông nghiệp tại Đại học Quốc Gia Philippines (UP Los Banos và Deliman) năm 1996, tốt nghiệp năm 1999, chuyên ngành Chính sách Kinh tế  và Phát triển, Quản trị học, Kinh tế tài nguyên và Môi trường.

     Tham gia giảng dạy, hướng dẫn đề tài nghiên cứu các hệ chương trình bậc Đại học, Cao học và Tiến sĩ  của Đại học Nông Lâm Tp HCM và một số trường đại học khác.

Các lĩnh vực chuyên môn và quan tâm:

a.       Kinh tế nông nghiệp;

b.      Quản lý tài nguyên và môi trường;

c.       Quản trị Kinh doanh;

d.      Phát triển nông thôn; và

e.       Chính sách phát triển kinh tế - xã hội

      Tham gia nhiều dự án nghiên cứu với : FAO, DANIDA, WWF, các dự án được tài trợ bởi Asian Vegetables Research Development Center AVRDC, Ford Foundation, Environment and Economics in South East Asia - EPSEA, Asian Development Bank, Worlb Bank Group.

      Tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn, tập huấn và hội thảo quốc tế với SEAMEO SEARCA, Asian Productivity Organization, UWA Australia, Karsesat University, Thailland.

TS. Trần Đình Lý (08-11-2019)

ThS. Phạm Thùy Dung (08-11-2019)

ThS. Tống Bảo Ngọc (24-10-2019)

ThS. Phạm Thùy Dung (24-10-2019)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (24-10-2019)

ThS. Hà Thị Thu Hòa (24-10-2019)

ThS. Trần Minh Huy (24-10-2019)

ThS. Lê Ánh Tuyết (24-10-2019)

TS. Trần Đình Lý (24-10-2019)

ThS. Lê Thành Hưng (23-10-2019)

Xem thêm ...
/html>