BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Bộ môn Kinh tế họcđảm nhận giảng dạy các môn cơ sở cho các chuyên ngành khối Kinh tế ở bậc đại học và sau đại học tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm. Một số môn học do Bộ môn Kinh tế học phụ trách bao gồm Kinh tế học vi mô 1 và 2, Kinh tế học vĩ mô 1 và 2, Kinh tế lượng căn bản, Kinh tế lượng ứng dụng, Thống kê doanh nghiệp, Nguyên lý thống kê kinh tế, Phân tích định lượng, Kinh tế phát triển, Kinh tế công, Cơ sở toán kinh tế,…

Bộ môn Kinh tế học quy tụ một đội ngũ các giảng viên và nhà nghiên cứu nhiệt huyết, có trình độ cao và được đào tạo bài bản. Với các giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy cập nhật và hiệu quả, chúng tôi tự tin có thể cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng vững chắc về các môn học cơ sở củacác chuyên ngành khối Kinh tế. Thêm vào đó, đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu của bộ môn luôn rất năng động và nhiệt huyết trong việc thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực liên quan như Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế học hành vi, Kinh tế tài nguyên môi trường cũng như các vấn đề về phát triển khác.

Nhân sự của Bộ môn

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Chuyên môn

Định hướng nghiên cứu chính

1

Thạc sĩ Nguyễn Duyên Linh

Trưởng Bộ môn

Giảng viên chính

Kinh tế phát triển

Kinh tế nông nghiệp

2

Tiến sĩ Đặng Lê Hoa

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên

Biến đổi khí hậu, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường

3

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Quản lý tài nguyên bền vững

Quản lý tài nguyên bền vững, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, sinh kế và phát triển nông thôn

4

Thạc sĩ Trần Anh Kiệt

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

5

Thạc sĩ Trần Minh Trí

Giảng viên chính

Phát triển xã hội

Kinh tế xã hội, Nông nghiệp nông thôn, năng lực lao động và khởi nghiệp

6

Thạc sĩ Đỗ Minh Hoàng (Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

7

Thạc sĩ Phạm Thị Nhiên

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp

8

Thạc sĩ Tiêu Nguyên Thảo (Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Tài chính doanh nghiệp

Chuỗi thời gian và dự báo,phân tích đa biến

9

Thạc sĩ Phạm Thị Thuyền

Giảng viên

Quản lý hệ thống nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường

10

Thạc sĩ Hồ Thanh Tâm (Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Khoa học môi trường

Kinh tế học, Kinh tế học hành vi