Giới thiệu

Bộ môn Kinh tế Phát triển (KTPT) có tiền thân là Bộ môn Phân tích định lượng. Năm 1978, Khoa Kinh tế được thành lập với cơ cấu gồm 3 bộ môn: Tổ chức, Kế hoạch và Phân tích định lượng. Vào giữa thập niên 2000, Bộ môn Phân tích định lượng đổi tên thành Bộ môn Kinh tế học. Đến năm 2021, Bộ môn Kinh tế học lại được đổi tên thành Bộ môn KTPT (Theo Quyết định số 1747/QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 25/5/2021, của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc tái cơ cấu tổ chức nhân sự và các bộ phận trực thuộc Khoa Kinh tế).

Hiện nay, Bộ môn KTPT có 10 giảng viên (3 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh và 6 thạc sĩ), trong đó có 60% giảng viên được đào tạo ở các quốc gia Úc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan và Đài Loan. Bộ môn KTPT đảm nhận giảng dạy các học phần kinh tế học cơ bản và kinh tế học ứng dụng (không chỉ cho các chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế mà còn cho các chương trình đào tạo khác trong Nhà trường). Các học phần đang được Bộ môn KTPT quản lý gồm: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, kinh tế công, kinh tế phát triển, cơ sở toán kinh tế, nguyên lý thống kê, thống kê doanh nghiệp, phân tích định lượng trong quản lý và tài chính công.

Các giảng viên của Bộ môn KTPT đã và đang tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước và tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Bộ môn KTPT như: kinh tế phát triển; kinh tế nông nghiệp; kinh tế tài nguyên môi trường; phân tích sinh kế và phát triển nông thôn; phân tích chính sách nông nghiệp; đánh giá kinh tế - xã hội - môi trường. Ngoài ra, giảng viên của Bộ môn KTPT còn tham gia tập huấn khởi nghiệp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ địa phương; tư vấn quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp, trang trại và nông hộ; tham gia các hoạt động phi học thuật và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

 Nhân sự

ThS. Trần Đức Luân
Giảng viên chính, phó trưởng BM
Kinh tế Phát triển

TS. Đặng Lê Hoa
Giảng viên, Phó trưởng Khoa
ThS. Trần Minh Trí
Giảng viên chính
ThS. Trần Anh Kiệt
Giảng viên
ThS. Phạm Thị Nhiên
Giảng viên

ThS. Đỗ Minh Hoàng
Giảng viên, (đang học NCS tại Đài Loan)

ThS. Trần Thanh Giang
Giảng viên
 
Giảng viên, (Đang học sau TS tại Nhật)
ThS. Phạm Thị Thuyền
Giảng viên
(
Đang là NCS tại University of Copenhagen, Denmark)

 

Số lần xem trang: 2499
Nhập ngày: 14-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2024

Nhân sự / Bộ môn Kinh tế Phát triẻn

ThS. Trần Anh Kiệt (27-07-2021)

TS. Hồ Thanh Tâm (27-07-2021)

ThS. Tiêu Nguyên Thảo (27-07-2021)

ThS. Đỗ Minh Hoàng (27-07-2021)

ThS. Phạm Thị Nhiên (27-07-2021)

ThS. Phạm Thị Thuyền (27-07-2021)

TS. Phạm Thị Hồng Nhung (27-07-2021)

ThS. Trần Minh Trí (27-07-2021)

ThS. Trần Đức Luân (18-10-2019)

/html>