Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (lần 1) đợt 4, tháng 12 năm 2017

Khoa và Phòng Đào tạo phối hợp xét đủ điều kiện tốt nghiệp, Kết quả như sau:

Danh sách sinh viên đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Cập nhật lúc 10:00', ngày 11/12/2017)

Lưu ý: Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Không có tên)

Lý do:  Điểm học kỳ 1, năm 2017-2018 chưa cập nhật.

             Chuẩn tin học, và Anh văn B1,

    Đăng ký xét tốt nghiệp (Lần 2)

    Khai báo môn thay thế tốt nghiệp (Đối với trường hợp thực hiện tiểu luận, và học môn thay thế tốt nghiệp)

    Hạn chót tiếp tục đăng ký, khai báo môn tốt nghiệp: đến 16:00', ngày 14/12/2017

    Khoa và Phòng Đào Tạo sẽ tiếp tục cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sau thời gian đăng ký nói trên.

 

Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :1745
Nhập ngày : 11-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo Danh sách SV, Thời gian, và Địa điểm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018(17-07-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018 các lớp Liên thông Đại học khóa 16 và 17, hệ Chính quy(29-06-2018)

Lịch giảng các môn học thay thế tốt nghiệp lớp Liên thông Đại học (LT16KE & LT16QT)(13-04-2018)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn (GVHD), học kỳ 2 năm học 2017-2018(02-04-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03 năm 2018(26-03-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Điểm phúc khảo, học kỳ 1 năm học 2017-2018(22-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không ba hai chín

Xem trả lời của bạn !