Sinh viên xem chi tiết lịch thi. (09/01/2018)

Thông tin điều chỉnh phòng thi:

    Ngày 26/01/2018, Lớp LT16KE, Phòng thi: RD.101 (Phòng cũ PV.121)

                                  Lớp LT16QT, Phòng thi: RD.102 (Phòng cũ I.6)

    Ngày 28/01/2018, Lớp LT16KE, Phòng thi: PV.400A  (Phòng cũ PV.121)

                                   Lớp LT16QT, Phòng thi: PV.400B (Phòng cũ I.6)

Số lần xem trang : :76
Nhập ngày : 09-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :23-01-2018

Thông báo mới

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 4, tháng 12/2017 (11-12-2017)

Danh sách phân công GVHD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018(09-10-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu bốn chín ba