Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Khoa Kinh Tế                                                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

            Số: 03-07/KT-ĐT

THÔNG BÁO

(V/v mở môn học bô sung, học kỳ 1 năm học 2017-2018)

          Căn cứ kế hoạch đăng ký môn học, học kỳ 1 năm học 2017-2018;

 Khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến tất cả sinh viên của các chuyên ngành đào tạo nếu có nhu cầu mở môn học bổ sung, học kỳ 1 năm học 2017-2017, thời gian và địa điểm Giáo vụ Khoa nhận giấy đề nghị mở môn học bổ sung sự sau:

            1) Thời gian:

Từ 8:00’ – 16:00’, từ ngày 31/07/2017 đến ngày 02/08/2017.

            2) Địa điểm:

                     Phòng: PV.123, Văn phòng Khoa Kinh tế, Khu Phượng Vỹ

Lưu lý:

           1) Sinh viên nộp giấy đề nghị mở môn học cho Giáo vụ Khoa

                Form đề nghị mở môn học bổ sung tại website phòng đào tạo.

      www.pdt.hcmuaf.edu.vn

 2) Lập danh sách sinh viên có nhu cầu học, (số lượng > 30 sinh viên)

     Danh sách sinh viên là cơ sở để Khoa lập danh sách môn học, đề nghị Phòng Đào tạo mở bổ sung, vì vậy việc đăng ký môn học phải do sinh viên chủ đồng đăng ký môn học do lịch của phòng Đào tạo thông báo.

     Sau thời gian công bố trên, Khoa sẽ không giải quyết việc mở môn học bổ sung.

Trân trọng cảm ơn

                                                                  Tp HCM, Ngày 31 tháng 07 năm 2017

                        P. Trưởng Khoa

                                ĐÃ KÝ

                      TS. Nguyễn Bạch Đằng

Số lần xem trang : :151
Nhập ngày : 31-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :31-07-2017

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3, tháng 09/2017)(16-08-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017(19-07-2017)

Lịch giảng lớp liên thông Đại học LT16KE và LT16QT, học kỳ 3 năm học 2016-2017 (17-07-2017)(17-07-2017)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, chuyên Ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, và Phát triển nông thôn(10-07-2017)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2016-2017)(27-06-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 6/2017(16-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký môn học bổ sung học kỳ 3 năm học 2016-2017)(13-06-2017)

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 các lớp Liên thông Đại học-hệ Chính quy, ngành Kế toán và Quản trị (09-06-2017)(09-06-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1, tháng 3/2017(23-03-2017)

Danh sách phân công GVHD sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Bổ sung ngành Kinh tế TN và MT)(14-03-2017)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017 (Đã phân công Giáo viên hướng dẫn) (14-03-2017)

Lịch giảng các môn thay thế tốt nghiệp lớp LT15KE và LT15QT.(28-02-2017)

Thông báo (V-v triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2016-2017)(21-02-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, tháng 3 năm 2017)(20-02-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v điều chỉnh phòng báo cáo tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017)(16-01-2017)

Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm 2016-2017(09-01-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tôt nghiệp đợt 4 tháng 12/2016(23-12-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai bảy hai bốn