TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

            SỐ:……/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  đổi phòng thi Môn học Tin học ứng dung trong quản trị)

 Căn cứ lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018.

       Lịch thi môn: TIN HỌC ỨNG ỤNG TRONG QUẢN TRỊ như sau:

        - Giờ thi: 9:30, ngày 02/07/2018, Phòng thi RD401, RD402, RD403

       Môn học sẽ được thi thực hành trên máy tại Phòng máy tính, vì vậy tất cả Sinh viên có tên trong danh sách dự thi Môn học của 03 phòng thi nói trên sẽ đổi PHÒNG THI như sau: 

       - Giờ thi: 9:30, ngày 02/07/2018, (không đổi)

         - Phòng thi: PHÒNG MÁY TÍNH,

       - Địa điểm: Tầng 2, Thư Viện, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, (Trung Tâm tin học Quản lý)

                                                                                        Tp HCM. Ngày 02 tháng 06 năm 2018

                                                                                                         Giáo vụ Khoa

                                                                                                                   Đoàn Văn Vương

Số lần xem trang : :536
Nhập ngày : 22-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :04-06-2018

Thông báo mới

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06/2018(18-06-2018)

Lịch giảng các môn học thay thế tốt nghiệp lớp Liên thông Đại học (LT16KE & LT16QT)(13-04-2018)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn (GVHD), học kỳ 2 năm học 2017-2018(02-04-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 1 tháng 03 năm 2018(26-03-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Điểm phúc khảo, học kỳ 1 năm học 2017-2018(22-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học, hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 -2018(20-01-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 hai lớp Liên thông Đại học hệ Chính quy(09-01-2018)

Danh sách SV đủ và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 4, tháng 12/2017 (11-12-2017)

Danh sách phân công GVHD thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018(09-10-2017)

Lịch giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp LT16KE và LT16QT(21-09-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 3 tháng 09-2017)(19-09-2017)

Kết quả điểm phúc khảo, học kỳ 2 năm học 2016-2017(31-07-2017)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, tháng 6-2017)(19-05-2017)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu bốn chín

Xem trả lời của bạn !