Ngày đăng: 28/08/2018 


Khoa Kinh Tế thông báo cho sinh viên khoá 2018 các chương trình đào tạo ngành Kinh Tế và QTKD sẽ được chuyển chuyên ngành đào tạo trong phạm vị ngành... (click xem thêm)


 

 

Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Về việc chuyển đổi chuyên ngành đào tạo)

- Căn cứ thông báo số 2801/TB-ĐHNL-TS2018, về việc chuyển đổi chương trình Đào tạo, ký ngày 20/08/2018; 

- Căn cứ danh sách nhập học năm 2018 của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM.    Xem danh sách sinh viên nhập học khóa 2018.

       Khoa Kinh Tế thông báo cho sinh viên khóa 2018 các chương trình đào tạo ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh sẽ được chuyển chuyên ngành đào tạo trong phạm vi ngành đào tạo.

      (1) Ngành Kinh tế: Sinh viên được chuyển từ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (KT) sang Kinh tế tài nguyên môi trường (KM) hoặc ngược lại KM chuyển sang KT.

        (2) Ngành Quản trị kinh doanh: Sinh viên được chuyển đổi trong phạm vi các chuyên ngành đào tạo (Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính và Quản trị kinh doanh thương mại)

           (3) Sinh các chuyên ngành đại trà được chuyển sang chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp chất lượng cao.

      Lưu ý: Sinh viên các chuyên ngành đào tạo Kế toán, Kinh doanh nông nghiệp, và Phát triển nông thôn không được chuyển sang các chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh và Kinh tế.

      Sinh viên kiểm tra thông tin danh sách nhập học, nếu có sai sót cần điều chỉnh, Sinh viên liên hệ về Văn Phòng Khoa (PV.123, Khu Phượng Vỹ) gặp thầy Đoàn Văn Vương để điều chỉnh.

Hạn cuối thực hiện việc chuyển đổi và điều chỉnh thông tin là: 16:00', ngày 09/09/2018

Sau thời gian công bố trên, Khoa sẽ chuyển danh sách chính thức về Phòng Đào tạo.

Mẫu chuyển chuyên ngành 

Trân trọng thông báo.

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

             ĐÃ KÝ

TS. Nguyễn Bạch Đằng

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công Giáo viên hương dẫn, HK 1 NH 2018-2019 (04-10-2018)

Lịch học hai lớp Liên thông Đại học LT17QT và LT17KE, Học kỳ 1 năm 2018-2019 (04-10-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 3 tháng 09/2018 (24-09-2018)

Lịch thi học kỳ 3, năm học 2017-2018, lớp LT17KE và LT17QT (24-09-2018)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1, năm học 2018-2019) (04-09-2018)

Chính sách quyền riêng tư(31-08-2018)

Thông báo (V-v đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09 năm 2018)(17-08-2018)

Lịch giảng học kỳ 3 năm học 2017-2018, hai lớp Liên thông Đại học LT17KE & LT17QT.(07-08-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2017-2018)(08-07-2018)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2, tháng 06/2018 (05-07-2018)

Thông báo (V-v đăng ký hội thảo định hướng nghề Ngân hàng)(25-03-2018)

Thống báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2018)(28-02-2018)

Lịch giảng lớp LT17KE và LT17QT, học kỳ 2 năm học 2017-2018(07-02-2018)

Lịch giảng học kỳ 2 năm học 2017-2018 lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao (DH17QTC)(07-02-2018)

Thông báo (V-v nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018)(10-01-2018)

Biểu mẫu công tác CVHT(08-02-2017)

Thông báo (V-v đề suất đề tài KH&CN cấp cơ sở (sinh viên) năm 2016(29-09-2016)