Bộ môn Phát triển Nông thôn là một đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế của trường Đại học Nông Bộ môn Phát triển Nông thôn là một đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Từ năm 2000, Bộ môn  đã góp phần cùng với Khoa Kinh tế đào tạo khóa đầu tiên tại Việt Nam về chuyên ngành Phát triển Nông thôn cho sinh viên bậc đại học. Học viên tốt nghiệp sẽ nhận văn bằng Cử nhân Phát triển Nông thôn, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ trong lĩnh vực phối hợp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước về phát triển kinh tế xã hội.

Tính đến nay, Bộ môn PTNT đã đang tham gia đào tạo hơn 1.400 học viên, bao gồm 17 lớp sinh viên hệ chính quy 8 lớp hệ vừa học vừa làm tại các tỉnh Lâm Đồng, Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Long An Tp.HCM. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thể làm việc tại các trường Đại học, viện nghiên cứu, hay các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển Nông thôn, Trung tâm khuyến nông, Phòng Kinh tế Nông nghiệp, Khuyến nông viên cấp xã. Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm tư vấn cho các dự án phát triển, làm việc ở khu vực tư nhân hay ngành nghề tự do.

Đội ngũ giảng viên phụ trách chuyên môn học vị từ Thạc trở lên hầu hết được đào tạo ở nước ngoài hoặc chương trình liên kết với nước ngoài. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, một số Thầy/ cô còn đảm nhận các công việc khác ở Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Tổ chức Cán Bộ và Phòng Quản lý chất lượng trực thuộc trường. Bên cạnh đó, Bộ môn PTNT còn được sự hỗ trợ chuyên môn rất nhiệt tình của Quý thầy/cô đã từng tham gia giảng dạy cho sinh viên PTNT và đang làm việc tại Khoa Kinh tế.

Danh sách giảng viên bộ môn (đang công tác ở trường):

ThS. Trần Đức Luân    Bộ môn PTNT

ThS. Trần Thanh Giang    Bộ môn PTNT

TS. Nguyễn Ngọc Thùy   Phòng Hợp tác Quốc Tế

ThS. Nguyễn Văn Năm    Phòng Tổ chức Cán Bộ

ThS. Võ Ngàn Thơ           Phòng Quản lý Chất lượng

Văn phòng: Phòng PV119 (Khu Phượng Vỹ, ĐH Nông Lâm)

Điện thoại liên lạc: Thầy Luân (0908.352.490); Cô Giang (0979.323.469)

 

Bộ môn / Phát triển nông thôn

/html>