(Click vào Bảng thống báo Tuyển sinh để xem thông tin chi tiết từ Phòng Sau Đại học)

 

Thông báo mới

Tọa đàm cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, ngay 10/11/2019(08-11-2019)

Chương trình Eco By Night, Năm 2019 (31-10-2019)

Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020(13-09-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020)(23-08-2019)

(22-08-2019)

Danh sách sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kinh doanh nông nghiệp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (15-07-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2019(09-07-2019)

Thông báo (Vv nộp Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019)(29-06-2019)

Giới thiệu(21-06-2019)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019, lớp LT17KE và LT18KE & LỚP CHÍNH QUY(03-06-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 062019)(24-05-2019)

Kết quả điểm phúc khảo, Học kỳ 1 năm 2018-2019(10-04-2019)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO.(05-04-2019)

Danh sách sinh viên được phân công GVHD thực hiện Khóa luận, tiểu luận, Học kỳ 2 năm học 2018-2019(29-03-2019)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2018-2019)(21-02-2019)

Lịch thi học kỳ 1 năm 2018-2019, lớp LT16KE, LT17KE và LT17QT.(02-01-2019)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận và Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2018-2019)(27-12-2018)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018(26-12-2018)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018)(26-11-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

/html>