Sinh viên xem danh sách.

Lưu ý:  Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, Tuy nhiên, Sinh viên chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện hay những lý do khác), Sinh viên nộp ĐƠN XIN RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH TỐT NGHIỆP, ĐỢT 4 THÁNG 12/2018.

- Địa điểm nộp đơn: tại Văn Phòng Khoa Kinh tế, PV123 (Khu Phượng Vỹ), gặp Đoàn Văn Vương.

- Thời hạn: trước 16h, ngày 28/12/2018.

Trân trọng thông báo.

 Ngày đăng: 4/10/2018


 Xem nội dung thông báo (25/09/2018)


 

Ngày đăng: 4/9/2018


Kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019...(click xem thêm)


 

Ngày đăng: 31/08/2018


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://eco.hcmuaf.edu.vn ... (click để xem thêm)