Thông báo mới

Tọa đàm cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, ngay 10/11/2019(08-11-2019)

Tuyển sinh sau Đại học (Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế nông nghiệp)(26-10-2019)

Danh sách sinh viên đã được phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020(13-09-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2019-2020)(23-08-2019)

(22-08-2019)

Danh sách sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kinh doanh nông nghiệp báo cáo Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (15-07-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt 2 tháng 06 năm 2019(09-07-2019)

Thông báo (Vv nộp Khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2018 - 2019)(29-06-2019)

Giới thiệu(21-06-2019)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019, lớp LT17KE và LT18KE & LỚP CHÍNH QUY(03-06-2019)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 062019)(24-05-2019)

Kết quả điểm phúc khảo, Học kỳ 1 năm 2018-2019(10-04-2019)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO.(05-04-2019)

Danh sách sinh viên được phân công GVHD thực hiện Khóa luận, tiểu luận, Học kỳ 2 năm học 2018-2019(29-03-2019)

Thông báo (V-v Đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2018-2019)(21-02-2019)

Lịch thi học kỳ 1 năm 2018-2019, lớp LT16KE, LT17KE và LT17QT.(02-01-2019)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận và Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2018-2019)(27-12-2018)

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018(26-12-2018)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018)(26-11-2018)

Thông báo (V-v tham quan Phòng trưng bày và giáo dục Saemaul Undong)(25-09-2018)

/html>