TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA KINH TẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:2-2020/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2020)

     Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. 

     Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế nông lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, tài chính, Phát triển nông thôn và Kinh tế tài nguyên & môi trường, hệ Chính qui, đã hoàn thành chương trình đào tạo. (đủ số tín chỉ tích luỹ, đạt chuẩn Anh văn B1, và Tin học)

     Sinh viên click vào đường link sau đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06/2020

                           Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với sinh viên đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận (5 tín chỉ) + Học các môn thay thế (5 tín chỉ) )

     2) Học 10 tín chỉ. (Học các môn thay thế)

           Khai báo môn thay thế tốt nghiệp          

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 26/06/2020
Sau thời gian nói trên, khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 09/2020)
 
Trân trọng thông báo.

                                                                              Tp HCM. Ngày 23 tháng 06 năm 2020

                                                                                                  GV Khoa

                                                                                                                                                              Đoàn Văn Vương

Thông báo mới

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Thông báo (Vv: Sinh viên và Học viên nghỉ học phòng dịch cúm Virus Corona) (03-02-2020)

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020 (03-01-2020)

Thông báo (Vv: Nộp Khoa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2019-2020) (24-12-2019)

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020) (20-12-2019)

E-LEARNING (07-12-2019)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020)

/html>