Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (06-07-2020)

Trong trường hợp, Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06/2020, nhưng chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện). Sinh viên liên hệ về phòng PV.123, Gặp Giáo vụ Khoa (Cô Dung hoặc Thầy Vương) đề nghị rút tên ra khỏi danh sách tốt nghiệp.

Thời hạn: trước 16h, ngày 07/07/2020.

Trân trọng.!

Thông báo mới

Thông báo (V-v đăng ký, chuyển đổi chuyên ngành, chuyển sang chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao, đối với sinh viên khóa 2020) (13-10-2020)

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp đã được phân công GVHD thực hiện Khóa luận và Tiểu luận, học kỳ 1 2020-2021 (06-10-2020)

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm 2019-2020 (23-09-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020)

/html>