Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. (06-07-2020)

Trong trường hợp, Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06/2020, nhưng chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện). Sinh viên liên hệ về phòng PV.123, Gặp Giáo vụ Khoa (Cô Dung hoặc Thầy Vương) đề nghị rút tên ra khỏi danh sách tốt nghiệp.

Thời hạn: trước 16h, ngày 07/07/2020.

Trân trọng.!

Thông báo mới

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Tư vấn tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Thông báo (Vv: Sinh viên và Học viên nghỉ học phòng dịch cúm Virus Corona) (03-02-2020)

Lịch báo cáo khóa luận nghiệp, học kỳ 1 năm 2019-2020 (03-01-2020)

Thông báo (Vv: Nộp Khoa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, Học kỳ 1 năm học 2019-2020) (24-12-2019)

Thông báo (Về việc chuyển đổi PHÒNG THI 3 môn thực hành phòng máy tính, học kỳ 1 năm học 2019 - 2020) (20-12-2019)

Xem thêm ...

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020)

/html>