TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                    ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

          SỐ: 4-12/KKT

THÔNG BÁO

(V/v  Xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2018)

                     Căn cứ qui chế đào tạo Đại học hệ Chính qui của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM thông báo đến sinh viên tất cả các chuyên ngành Kinh tế Nông lâm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thương mại, và tài chính, Phát triển Nông Thôn và Kinh tế tài nguyên môi trường, Hệ chính qui.

Đã hoàn thành chương trình đào tạo. (Đủ số tín chỉ tích luỹ, Đạt chuẩn Anh văn B1, chuẩn Tin học)

Sinh viên click vào đường Link sau đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 tháng 12/2018

Đăng ký xét tốt nghiệp

Lưu ý: Đối với SV đăng ký hình thức tốt nghiệp sau:

     1) Tiểu luận + Học các môn thay thế ( 10 Tín chỉ)

     2) Học 10 tín chỉ (Học các môn thay thế)

Khai báo môn thay thế tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký đến 16h, ngày 06/12/2018

Sau thời gian nói trên Khoa sẽ chuyển qua đợt xét tốt nghiệp sau (tháng 01/2019)

                                                                Tp HCM. Ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

                                                                                                         GV Khoa

                                                                                                                                            Đoàn Văn Vương

Thông báo mới

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (03-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Thông báo (Về việc dời lịch thi môn Ứng dụng CNTT trong quản trị, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (17-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018)

/html>