Sinh viên xem danh sách.

Lưu ý:  Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, Tuy nhiên, Sinh viên chưa muốn tốt nghiệp (học cải thiện hay những lý do khác), Sinh viên nộp ĐƠN XIN RÚT TÊN KHỎI DANH SÁCH TỐT NGHIỆP, ĐỢT 4 THÁNG 12/2018.

- Địa điểm nộp đơn: tại Văn Phòng Khoa Kinh tế, PV123 (Khu Phượng Vỹ), gặp Đoàn Văn Vương.

- Thời hạn: trước 16h, ngày 28/12/2018.

Trân trọng thông báo.

Thông báo mới

Thông báo (Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2020-2021) (14-09-2020)

Thông báo (Về việc nộp Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (03-09-2020)

Thông báo (Vv đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 09/2020) (25-08-2020)

Thông báo (Về việc dời lịch thi môn Ứng dụng CNTT trong quản trị, học kỳ 2 năm học 2019-2020) (17-08-2020)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 (tháng 06-2020) (06-07-2020)

Quy định về Format Khóa luận tốt nghiệp, Bậc Đại học. (25-06-2020)

Thông báo (Về việc đăng ký xét tốt nghiệp, đợt 2 tháng 06-2020) (23-06-2020)

Danh sách sinh viên đã được phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (02-06-2020)

Thông báo (Về việc điều chỉnh kết quả xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2019-2020) (28-05-2020)

Trang tuyển sinh, năm 2020 (05-05-2020)

Xem thêm ...

Danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đợt 4 tháng 12/2018

/html>