STT TÊN GIẢNG VIÊN TÊN BÀI BÁO TRONG NƯỚC TẠP CHÍ NĂM
1 Nguyễn Thị Mỹ Dung, Lê Công Trứ, Nguyễn Phú Hoà, Nguyễn Tấn Phùng Các yếu tố tác động lên phát triển bền vững sinh kế nghề nuôi cá măng sữa Chanos chanos ở vùng biển Đông Nam Việt Nam Trang 85-99. Tạp chí Nghề cá Sông Cửu Long, Số 16, Tháng 6/2020 2020
2 Lê Nhị Bảo Ngọc, Lê Quang Thông, Thái Anh Hòa Sự truyền dẫn của giá bán tôm sú trong thị trường Tạp chí Khoa học Đại học Mở Tp HCM Trang 113-124 2017-2018
3 Lê Nhị Bảo Ngọc, Lê Quang Thông, Thái Anh Hòa Mô hình dự báo giá bán tôm sú tại cổng trại, vùng Đồng bằng Sông Cửu long Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trang 19-24 2017-2018
4 Lê Quang Thông và Trương T. Thu Hương Sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch dựa vào cộng đồng tại làng nghề rau Trà Quế , Tp Hội An Kinh tế và Dự báo Trang 31-34 2017-2018
5 Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2017, trang 12-18 2017-2018
6 Phạm Minh Trí, Thái Anh Hòa, Lê Quang Thông So sánh cách tiếp cận phân tích công việc với mô hình năng lực trong quản trị nguồn nhân lực Khoa học và Đào tạo Ngân hàng Trang 52-61 2017-2018
7 Phạm Thị Nhiên Nghiên cứu sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại học với việc làm tại khu chế xuất Linh Trung Tạp chí Công thương Số 3, năm 2018, Từ trang 244 đến trang 251 2017-2018
8 Đặng Thanh Tùng, Đặng Minh Phương, Mai Đình Quý Nhận thức và mức sẵn lòng trả của người tiêu dùng đối với trái cây nhập khẩu đảm bảo an toàn thực phẩm Journal of Agricultural Science and Technology, No. 1 - 2018, Page 72-81 2017-2018
9 Mai Đình Quý, Phạm Thu Phương, Đặng Thanh Hà Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 22/2017, trang 3-8 2017-2018
10 Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số 6, 32-38. 2017-2018
11 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Văn Cường Đánh giá lợi thế so sánh ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh lâm đồng trong bối cảnh hội nhập Tạp chí công thương, 7, 112-118 2017-2018
12 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Duyên Linh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Độc Lập, Tối ưu hóa các yếu tố đầu vào trong canh tác cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Đại học Văn Hiến, 3, 63-73. 2017-2018
13 Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Cường, Đỗ Minh Hoàng The effects of drought in adaptability of farmers' agricultural production: A case study of Ninh Thuan Province Tạp chí Công Thương, 8,149-157 2017-2018
14 Trần Hoài Nam và Nguyễn thị Thu Hà Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ đối với xâm nhập mặn tại Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Tạp chí Công Thương, 8,190-195 2017-2018
15 Hà thị Thu Hà và Trần Hoài Nam Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh tác khoai tây của nông hộ tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Công Thương, 12,146-152 2017-2018
16 Mai Đình Quý, Phạm Thị Thùy Chinh, Lê Na, Phạm Thu Phương, Đặng Thanh Tùng, Châu Tấn Lực Phân tích hiệu quả sử dụng nước trong canh tác nho tại tỉnh Ninh Thuận Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp - Số 2 2017-2018
17 Nguyễn Ngọc Thùy, Bùi Xuân Nhã, Nguyễn Văn Cường Phát triển sinh kế bền vững cho nông hộ trồng chè tại Bảo Lộc. Lâm Đồng. Tạp chí khoa học phát triển nông thôn việt nam, 35, 12- 15 2016-2017
18 Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Cường, Đỗ Minh Hoàng The effects of drought in adaptability of farmers’ agricultural production: a case study of ninh thuan province. Tạp chí công thương 8 (2017): 114- 122 2016-2017
19 Nguyễn Văn Cường, Phan Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Kim Liên, Tôn Anh Hải Phân tích lợi ích thiệt hại và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi cây trồng từ cà phê sang hồ tiêu của nông hộ tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Tạp chí công thương 8 (2017): 114- 122 2016-2017
20 Mai Dinh Quy, Nguyen Van Cuong, Dang Thanh Ha Analysis of factors affecting the successful adoption of the integrated cocoa-coconut system in Vietnam. Journal of Agricultural Science and Technology in Nong Lam University, HCM City, 2016-2017
21 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Văn Cường  Đánh giá lợi thế so sánh ngành chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập Tạp chí công thương số 7  2016-2017
22 Hồ Thanh Tâm Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về biến đổi khí hậu của nông dân trồng lúa tỉnh Sóc Trăng Tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ 2016-2017
23 Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng Đo lường rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng Tạp chí đại học Yersin 2015-2016
24 Lê Na & Nguyễn Thị Mai Trang Tính cách, uy tín bên ngoài và danh tiếng của Trường đại học đối với thái độ ủng hộ của sinh viên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp - Số 2 2015-2016
25 Trần Độc Lập và Nguyễn Anh Tuấn Hiệu quả kinh tế chuyển đổi cây trồng: nghiên cứu cho trường hợp chuyển đổi từ cây cao su tiểu điền sang cây bưởi tại xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên, tỉnh BìnhDương Tạp chí khoa học kỹ thuật,  số 2/2016 2015-2016
26 Nguyễn Thị Tươi, Lê Như Bích, Hồ Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Thanh Tịnh, Lê Quang Thông Phân tích hoạt động thị trường của các tác nhân trong chuỗi giá trị Artichoke Đà lạt Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việtnam Trang 104-108 2015-2016
27 Hoàng Hà Anh, Nguyễn Ngọc Thuỳ, Trần Minh Dạ Hạnh  Đánh giá mức độ tham gia của cộng đồng trong các hoạt động sinh thái tại Vườn quốc gia Núi Chúa và vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận  Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, 3, 100- 106  2015-2016
28 Nguyễn Văn Ngãi và Phạm Tấn Phước . Các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ mới trong nông  nghiệp: Trường hợp giống thanh long ruột đỏ ở BR-VT Tạp chí Khoa học Nông Lâm Nghiệp 2015-2016
29 Nguyễn Văn Ngãi, Trần Thị Tú Anh và Phan Bùi Gia Thủy Mức độ thông tin bất cân xứng: Minh chứng từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM Tạp chí Khoa học Đại học Mở, 46(1): 56-87 2015-2016
30 Mai Đình Quý, Trần Nhật Lam Duyên, Đặng Thanh Hà  Đánh giá hiệu quả và ảnh hưởng năng của mô hình tôm-rừng tại tỉnh Trà Vinh và Bến Tre Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, số 3 2015-2016
31 Lê Na, NguyễnThị Mai Trang  Tính cách, uy tín và danh tiếng của trường đại học đối với thái độ ủng hộ của sinh viên Tạp chí Khoa học Nông lâm nghiệp-Đại học Nông Lâm TP.HCM, số 02/2016 2015-2016
32 Trần Độc Lập, NguyễnVănNgãi, Đặng Đức Huy Does food safety critically affect sustainability of pig value chain in Dong Nai, Vietnam Tạp chí khoa học nông lâm nghiệp 2015-2016
33 Nguyễn Văn Ngãi và Trần Minh Trí  Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn mới tại xã Xuân Thới Thượng – Huyện Hóc Môn – TPHCM Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp 2015-2016
34 Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng  Vai trò và nhận thức của hộ gia đình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Lập Hạ - huyện Củ Chi Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, 1, 49-55. 2015-2016
35 Trần Hoài Nam và Lê Vũ Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, 3, 95-99 2013-2014
36 Nguyễn Văn Ngãi    Tạp chí Nông Lâm nghiệp. 2012-2013
37 Nguyễn Văn Ngãi    Tạp chí khoa học ĐH Mở 2012-2013
38 Mai Đình Quý và Trần Đức Luân khảo sát tình hình KT-XH tại xã Viên An Tạp chí SVN 2012-2013

 

Nghiên cứu khoa học / Bài báo / Trong nước

/html>