Giới thiệu:
Bộ môn Kinh tế học đảm nhận giảng dạy các môn cơ sở cho các chuyên ngành khối Kinh tế ở bậc đại học và sau đại học tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm. Một số môn học do Bộ môn Kinh tế học phụ trách bao gồm Kinh tế học vi mô 1 và 2, Kinh tế học vĩ mô 1 và 2, Kinh tế lượng căn bản, Kinh tế lượng ứng dụng, Thống kê doanh nghiệp, Nguyên lý thống kê kinh tế, Phân tích định lượng, Kinh tế phát triển, Kinh tế công, Cơ sở toán kinh tế,…

Bộ môn Kinh tế học quy tụ một đội ngũ các giảng viên và nhà nghiên cứu nhiệt huyết, có trình độ cao và được đào tạo bài bản. Với các giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy cập nhật và hiệu quả, chúng tôi tự tin có thể cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng vững chắc về các môn học cơ sở của các chuyên ngành khối Kinh tế. Thêm vào đó, đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu của bộ môn luôn rất năng động và nhiệt huyết trong việc thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực liên quan như Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế học hành vi, Kinh tế tài nguyên môi trường cũng như các vấn đề về phát triển khác.

Nhân sự của Bộ môn

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Chuyên môn

1

TS. Đặng Lê Hoa

Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính

Kinh tế nông nghiệp và tài

nguyên

2

ThS. Nguyễn Duyên Linh

Giảng viên thỉnh giảng

Kinh tế phát triển

3

TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Quản lý tài nguyên bền vững

4

ThS Trần Anh Kiệt

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

5

ThS. Trần Minh Trí

Giảng viên chính

Phát triển xã hội

6

ThS. Đỗ Minh Hoàng
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

7

ThS. Phạm Thị Nhiên

Giảng viên

Kinh tế nông nghiệp

8

ThS. Tiêu Nguyên Thảo
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Tài chính doanh nghiệp

9

ThS. Phạm Thị Thuyền

Giảng viên

Quản lý hệ thống nông nghiệp

10

ThS. Hồ Thanh Tâm
(Nghiên cứu sinh)

Giảng viên

Khoa học môi trường

 Hình ảnh nhân sự bộ môn.

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế nông nghiệp, Biến đổi khí hậu, Kinh tế tài nguyên môi trường, Quản lý tài nguyên bền vững, Kinh tế phát triển, Sinh kế và phát triển nông thôn, Sản xuất nông nghiệp, Khởi nghiệp, Kinh tế học, Chuỗi thời gian và dự báo, Phân tích đa biến, Kinh tế học hành vi

Địa chỉ liên lạc

       Phòng: PV125, Nhà Phượng Vỹ

       Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

       Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

  Điện thoại: +84 28 38961708

Lịch làm việc
      Lịch trực Bộ môn HK1 2019-2020 

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Cô Đặng Lê Hoa

Cô Phạm Thị Hồng Nhung

Cô Phạm Thị Thuyền

Cô Phạm Thị Hồng Nhung

Cô Phạm Thị Thuyền

Cô Phạm Thị Thuyền

 

Thầy Trần Minh Trí

 

Cô Phạm Thị Thuyền

Chiều

Cô Đặng Lê Hoa

Thầy Trần Anh Kiệt
Cô Phạm Thi Nhiên

Thầy Tiêu Nguyên Thảo

Thầy Trần Minh Trí

Cô Phạm Thị Thuyền

 

Số lần xem trang: :12123
Nhập ngày: 31-08-2018
Điều chỉnh lần cuối: 25-11-2020

/html>