Giới thiệu
Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh (Tổng hợp) thuộc Bộ môn Quản trị Kinh doanh bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2001. Chương trình cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức về vận hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Học chương trình này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: quản trị điều hành doanh nghiệp, quản lý nhân sự, vận hành sản xuất, nghiên cứu và phân tích thị trường, marketing, bán hàng, tài chính kế toán, logistics, chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro… Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức về xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế…

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hình thức tín chỉ, nên sinh viên có thể chủ động lựa chọn môn học, giảng viên giảng dạy và thời gian học. Để tốt nghiệp, sinh viên cần hoàn thành 136 tín chỉ. Số tín chỉ trên bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập và khóa luận tốt nghiệp. Theo kế hoạch, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học trong 4 năm, tương ứng khoảng 17 tín chỉ/học kỳ. Tuy nhiên, việc đào tạo theo quy chế tín chỉ cho phép sinh viên có thể rút ngắn thời gian đào tạo còn 3,5 năm hoặc 3 năm.

Sinh viên lớp QTKD đi kiến tập năm 2017


Kỷ yếu Tốt nghiệp QTKD khóa 2014-2018


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các các doanh nghiệp nhà nước, các công ty tư nhân trong và ngoài nước, các tập đoàn, các tổ chức phi chính phủ… Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tiếp tục học lên các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ để trở thành giảng viên hay nhà nghiên cứu ở các trường đại học.

Qua hơn 20 năm, chương trình đã đào tạo hàng ngàn cử nhân cho xã hội. Nhiều chủ doanh nghiệp và quản lý cấp cao tại các công ty, ngân hàng là cựu sinh viên của chương trình. Và Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã trở thành địa chỉ đào tạo uy tín ngành Quản trị kinh doanh, được xã hội công nhận.

Chương trình đào tạo
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp), Năm 2018
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp), Năm 2020
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp), Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
      Chuẩn đầu ra Chương trình Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp), Năm 2022

Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo:

      Số đồ Cây Chương trình Đào tạo, năm 2022

Số lần xem trang: 2512
Nhập ngày: 20-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp)

/html>