Giới thiệu
Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh thương mạit, do Bộ môn Quản trị Kinh doanh phụ trách, bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2005. Khi học ngành này, sinh viên sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như: marketing, nghiên cứu thị trường, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị chiến lược… Liên quan đến tính đặc thù của ngành học, chương trình đào tạo cũng trang bị cho sinh viên các môn học  chuyên sâu về hoạt động kinh doanh thương mại gồm: nghiệp vụ ngoại thương, marketing thương mại, đàm phán thương lượng, kinh doanh quốc tế, quản trị logistic… Bên cạnh đó, sinh viên có thể tham gia các hoạt động học thuật chuyên ngành được hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia, quản lý các doanh nghiệp đang làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận.

Để tốt nghiệp, sinh viên cần phải hoàn thành khối lượng 136 tín chỉ. Số tín chỉ trên bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, thực tập, kiến tập và khóa luận tốt nghiệp. Theo kế hoạch, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học trong 4 năm, tương ứng 17 tín chỉ/học kỳ. Tuy nhiên, khi sinh viên có nhu cầu tốt nghiệp sớm hơn, chỉ mất khoảng thời gian 3,5 năm hoặc thậm chí 3 năm bằng cách đăng ký học vượt trong các học kỳ hè hoặc chủ động đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ chính.

Sinh viên lớp QTTM đi kiến tập năm 2018,
tại Thành phố Đà Lạt


Lễ tốt nghiệp Sinh viên chuyên ngành QTTM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bên cạnh đó, nhờ vào những kiến thức chung về quản trị kinh doanh đã được trang bị, sinh viên cũng có thể làm việc ở  bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khác. Với việc tích luỹ đủ kiến thức tại trường, kết hợp với sự nỗ lực khẳng định bản thân trong quá trình làm việc sau này, sinh viên hoàn toàn có khả năng nắm giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Điều này đã được minh chứng bởi nhiều cựu sinh viên của ngành. Ngoài ra, khởi nghiệp để xây dựng cơ sở kinh doanh do chính mình làm chủ cũng là một con đường mà nhiều cựu sinh viên đã chọn và đã đạt được thành công. 

Chương trình đào tạo
      Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thương mại, Năm 2018
      Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thương mạị, Năm 2020
      Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thương mạị, Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
      Chuẩn đầu ra Chương trình Đào tạo Quản trị Kinh doanh thương mại, Năm 2022

Sơ đồ vây Chương Trình Đào tạo:
      Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo, năm 2022

Số lần xem trang: 2551
Nhập ngày: 20-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Quản trị Kinh doanh thương mại

/html>