Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm ba thành viên, một trưởng khoa và hai phó khoa. Trong đó, Trưởng khoa chịu trách nhiệm quản lý chung về mọi mặt của khoa trước Ban Giám Hiệu Nhà trường, hai Phó khoa được phân công trực tiếp phụ trách quản lý các mảng công việc nhất định, cụ thể như sau:


TS. Lê Công Trứ
Trưởng khoa, phụ trách quản lý và điều hành chung các hoạt động của Khoa, trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Tài chính, Nhân sự, Hợp tác quốc tế, Đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu khoa học, và Chiến lược phát triển Khoa.


TS. Đặng Lê Hoa
Phó trưởng khoa, phụ trách chuyên môn, quản lý các hoạt động đào tạo, đảm bảo chất lượng bậc Đại học, và điều phối chương trình cao học Quản lý kinh tế.ThS. Lê Thành Hưng
Phó trưởng khoa, phụ trách công tác quản lý hành chính, đoàn hội, công tác sinh viên, quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp.


 

Số lần xem trang: 2491
Nhập ngày: 06-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 06-04-2023

Nhân sự / Lãnh đạo Khoa

TS. Đặng Lê Hoa (15-07-2021)

ThS. Lê Thành Hưng (15-07-2021)

TS. Lê Công Trứ (15-07-2021)

/html>