Giới thiệu
Ngành Kế toán đã được đào tạo chính qui tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM từ năm 2001. Học ngành này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán và tài chính sâu rộng. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xã hội cần thiết cho công việc và cho cuộc sống sau này. Ngoài ra, thái độ cầu tiến, ý thức tuân thủ quy định pháp luật, tinh thần học tập suốt đời… cũng sẽ được tạo cơ hội cho học viên hun đúc trong suốt quá học tập. 

Chương trình đào tạo có 136 tín chỉ bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, thực tập và luận văn tốt nghiệp. Mỗi tín chỉ tương ứng 15 tiết học trên lớp. Theo kế hoạch, sinh viên hoàn thành chương trình học trong 4 năm, tương ứng với 17 tín chỉ/học kỳ, để hoàn thành số lượng tín chỉ như trên. Tuy nhiên, nếu sinh viên có nhu cầu tốt nghiệp sớm hơn, chỉ mất 3,5 năm hoặc thậm chí chỉ 3 năm, thì sinh viên có thể đăng ký học vượt trong các học kỳ hè hoặc chủ động đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ chính.


Giờ trên GĐ của SV ngành Kế toán

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể ứng cử vào bất cứ vị trí công việc nào liên quan đến các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính như: chuyên viên kế toán, kiểm soát viên nội bộ kiểm toán viên, chuyên viên thuế, chuyên viên giao dịch ngân hàng, chuyên viên quản trị tài chính …  tại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong và ngoài nước. Phụ trách mảng công việc kế toán, tài chính trong các đơn vị hành chánh sự nghiệp cũng là một lựa chọn khác của những sinh viên tốt nghiệp ngành này.


Lễ tốt nghiệp Sinh viên Chuyên ngành Kế toán 

Chương trình đào tạo
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kế toán, Năm 2018
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kế toán, Năm 2020
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kế toán, Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
      Chuẩn đầu ra Chương trình Đào Tạo Kế toán, Năm 2022

Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo:
      Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo, năm 2022

Số lần xem trang: 2503
Nhập ngày: 21-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Kế toán

/html>