Giới thiệu
Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp bắt đầu được đào tạo chính quy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM từ khi Khoa Kinh tế được thành lập năm 1978. Đây là chuyên ngành đào tạo uy tín bậc nhất trong lĩnh vực Kinh tế Nông nghiệp ở khu vực miền Nam, đã được chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo của AUN-QA năm 2020.

Theo học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Kinh tế Nông nghiệp như: Kinh tế sản xuất, Kinh tế thị trường nông sản, Quản lý rủi ro nông nghiệp, Marketing nông nghiệp, các kiến thức về Luật kinh tế, Tài chính, Quản trị …. Ngoài ra, sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng về tư duy sáng tạo, các kỹ năng phân tích kinh tế để giải quyết các vấn đề trong hoạt động nghiên cứu, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Hơn nữa, bên cạnh các giờ học lý thuyết, sinh viên còn được tham gia các đợt kiến tập môn học và thực tập cuối khóa để tích lũy kinh nghiệm thực tế liên quan đến ngành học..


Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp đi kiến tập
Năm 2019, tại Ninh Thuận

Để có thể tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành khối lượng 136 tín chỉ, mỗi tín chỉ tương ứng 15 tiết học trên lớp. Số tín chỉ trên bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, thực tập và khoá luận tốt nghiệp. Chương trình học được thiết kế 4 năm. Tuy nhiên, sinh viên có thể đăng ký học vượt trong các học kỳ hè hoặc chủ động đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ chính để có thể hoàn thành trước thời hạn.


Lễ tốt nghiệp Sinh viên
Khoa Kinh Tế

Người học, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, có thể làm việc cả trong khu vực tư và công. Ở khu vực tư, sinh viên tốt nghiệp có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên và tương lai có tiềm năng tham gia vào bộ máy lãnh đạo của các doanh nghiệp, hoặc cũng có thể khởi nghiệp tạo lập một doanh nghiệp cho riêng mình. Ở khu vực công, sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành cán bộ ngành nông nghiệp trong các tổ chức công như: các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm khuyến nông… Ngoài ra, trở thành giảng viên hay nghiên cứu viên ở các trường đại học và các viện nghiên cứu cũng là một hướng lựa chọn cho các sinh viên tốt nghiệp ngành này. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, sinh viên cũng có thể học lên sau đại học tại Khoa Kinh tế hay những trường đại học, viện trong và ngoài nước ở các lĩnh vực liên quan Kinh tế hay Quản lý để nâng cao năng lực.

Ngành học Kinh tế Nông nghiệp tại Khoa Kinh tế là ngành truyền thống, có uy tín và được khẳng định là ngành có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm phù hợp và thu nhập rất tốt. Nhiều cựu sinh viên ngành này hiện đang đảm nhận những chức vụ quan trọng  trong các doanh nghiệp và nhiều tổ chức công ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước Việt Nam.

Chương trình đào tạo
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Năm 2018
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Năm 2020
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
       Chuẩn đầu ra Chương trình Đào tạo Kinh tế Nông nghiệp, Năm 2022 .

Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo:
       Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo, năm 2022

Số lần xem trang: 2516
Nhập ngày: 22-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Kinh tế Nông nghiệp

/html>