TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                                    
            KHOA KINH TẾ 
   
         
                                                    
                               QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 
 
                                                                                                   Tp HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2024

                                                                                                                                  Trưởng khoa                                                                                                                                                                           Đã ký                                                                                                                                                                          TS. Lê Công Trứ

 

Số lần xem trang: 2455
Nhập ngày: 07-11-2023
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2024

Đào tạo / Quy trình giải quyết công việc

/html>