TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM                                                    
            KHOA KINH TẾ 
   
         
                                                    
                               QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

                                                                                                   Tp HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023

                                                                                                                                  Trưởng khoa                                                                                                                                                                           Đã ký                                                                                                                                                                          TS. Lê Công Trứ

 

Số lần xem trang: 256
Nhập ngày: 07-11-2023
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Quy trình giải quyết công việc

/html>