Bài báo theo Năm xuất bản:    Trang tất cả (all)    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016

STT Tên tác giả Năm Tựa đề Nơi xuất bản
1 Trần Hoài Nam, Dương Thị Thu Thịnh, Nguyễn Minh Tôn, Nguyễn Thuỳ Dung, Trần thị Minh Nương 2023 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng trong mối liên kết giữa nông hộ chăn nuôi bò sữa và doanh nghiệp tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp
2 Phạm Trung Hậu và Trần Hoài Nam. 2023 Đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Marketing
3 Hoàng Hà Anh; Trần Minh Dạ Hạnh; Lê Na; Nguyễn Ngọc Thùy 2023 Đánh giá việc thao túng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
4 Đỗ Mỹ Quyên, Bùi Thị Thảo, Phạm Hoài Ngọc, Thái Nguyễn Ngân Anh, Mai Đình Quý 2023 Mức sẵn lòng trả của người tiêu dùng đối với thịt heo an toàn có truy xuất nguồn gốc: Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
5 Phan Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Bình Minh,Khúc Đình Nam, Phạm Thùy Dung 2023 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu riêng của nhà bán lẻ Winmart tại TP.Hồ Chí Minh Tạp chí Công thương
6 Tiêu Nguyên Thảo; Khúc Đình Nam; Nguyễn Thị Bình Minh 2023 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của người lao động tại các trường đại học TPHCM Tài chính doanh nghiệp
7 Nguyễn Văn Diều, Dương Thị Thu Thịnh, Trần Hoài Nam 2023 Phân tích hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa của nông hộ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Phát triển và Hội nhập
8 Phan Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Bình Minh, Khúc Đình Nam, Phạm Thuỳ Dung 2023 Thái độ của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu riêng của Winmart tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Công thương
9 Trần Đức Luân, Nguyễn Thị Vân Tiên 2023 Tổn thương sinh kế và khả năng thích ứng với đại dịch Covid-19 của hộ gia đình tại phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ- Kinh tế- Luật và Quản lý (STDJ) của Đại Học Quốc Gia TP.HCM (VNU-HCM)
10 Tiêu Nguyên Thảo, Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị Bình Minh 2023 Vận dụng mô hình SEM trong nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc của người lao động Tạp chí tài chính doanh nghiệp
11 Lê Na, Lê Minh Tiến, Hoàng Hà Anh, Nguyễn Ngọc Thùy 2022 Phân tích các yếu tố hoạt động quản trị ảnh hưởng đến thành quả kinh doanh của các công ty công nghệ thông tin niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Van Hien University Journal of Science
12 Phạm Thùy Dung, Nguyễn Thị Bình Minh; Bùi Thị Kim Hoàng; Phan Thị Lệ Hằng 2022 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phương thức 5S vào hoạt động tại các công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM Tạp chí Công thương
13 Trần Hoài Nam, Đặng Tường Anh Thư, Đinh Thị Phương Khanh, Lê Vũ 2022 Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
14 Đặng Tường Anh Thư và Trần Hoài Nam. 2022 Đánh giá tác động của việc tham gia mô hình sản xuất cà phê theo chứng chỉ đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp
15 Lê Na, Nguyễn Danh Thinh, Trần Đình Lý 2022 Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quản trị đến hiệu quả kinh doanh các công ty ngành bất động sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học mở TPHCM- Kinh tế và Quản trị kinh doanh 
16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Minh Tôn 2022 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Công Thương
17 Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Thùy 2022 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ứng phó rủi ro của nông hộ trong sản xuất cà phê vùng Cầu Đất, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
18 Đặng Tường Anh Thư, Phạm Trung Hậu,  Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thị Trà, Trần Hoài Nam. 2022 Phân tích nhận thức của đồng bào S’tiêng về chương trình nông thôn mới tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Đại học Văn Hiến
19 Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thùy, Phạm Thị Nhiên 2022 Phân tích rủi ro trong sản xuất cà phê của nông hộ vùng Cầu Đất thành phố Đà Lạt Tạp chí Đại Học Văn Hiến
20 Phạm Thuỳ Dung, Nguyễn Thị Bình Minh, Bùi Thị Kim Hoàng, Phan Thị Lệ Hằng 2022 Thực trạng áp dụng công cụ 5S trong các công ty trên địa bàn khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Công thương

 

STT Tên tác giả Năm Tựa đề Nơi xuất bản
   1 Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trương Thị Kim Thủy, Phạm Thu Phương   2021 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tóm tắt) Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 06 tháng 02/2021, trang 88-92
   2 Nguyễn Thị Bình Minh, Khúc Đình Nam, Trần Thị Thanh Thuận   2021 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(2), 156-169
   3 Hồ Thị Phương Thảo, Lê Na, Nguyễn Ngọc Thùy   2021 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Tạp chí KH-CN ĐH Thái Nguyên. 266(12), 79-85
   4 Tiêu Nguyên Thảo, Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị Bình Minh   2021 Các yếu tố kinh tế, xã hội tác động đến sự hội nhập của người dân nhập cư vào quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Tóm tắt) Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 4/2021
   5 Tiêu Nguyên Thảo, Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị Bình Minh   2021 Các yếu tố tác động đến sự hội nhập của người dân nhập cư quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. (Tóm tắt) Tạp chí Tài Chính Doanh nghiệp số 04/2021, 30-33
   6 Hoàng Hà Anh, Lê Na   2021 Các Yếu Tố Tác Động Tới Biện Pháp Phòng Dịch Tả Lợn Châu Phi Của Nông Hộ Tại Tỉnh Đồng Nai. (Tóm tắt) Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ
   7 Hoàng Hà Anh, Trần Minh Dạ Hạnh   2021 Các Yếu Tố Tác Động Tới Kiến Thức Về Dịch Tả Lợn Châu Phi Của Nông Hộ Tại Tỉnh Đồng Nai. (Tóm tắt) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (proceeding)
   8 Hoàng Hà Anh   2021 Đánh giá tác động của dịch tả heo châu phi lên lợi nhuận của người nuôi heo tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. (Tóm tắt) Tạp chí Khoa học Yersin (proceeding)
   9 Khuc D. Nam, Nguyen T. B. Minh   2021 Determinants affecting tax compliance: A case of business households in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Tóm tắt) Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, 11(1), 136-152
  10 Nguyễn Thị Bình Minh, Khúc Đình Nam, Phan Thị Lệ Hằng   2021 Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ Internet Banking. (Tóm tắt) Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật số 32/03-2021, 39-46
  11 Nguyễn Thị Trà, Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Trung Hậu, Trần Hoài Nam.   2021 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật (TE) trong sản xuất táo ta quy mô nông hộ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, niên vụ 2019-2020 Tạp chí Đại học Văn Hiến (đang biên tập)
  12 Bùi Thị Kim Hoàng, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Đặng Lê Khoa.   2021 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng Ethephon cho sầu riêng sau thu hoạch tại tỉnh Tiền Giang. (Tóm tắt) Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
  13 Trần Hoài Nam, Quý Minh Trung,
 Lê Thị Huệ Trang, Trần Độc Lập,
 Nguyễn Minh Tôn.
  2021 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả
 năng áp dụng mô hình nhà lưới trong canh tác táo của nông hộ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, số 1, 179-186
  14 Đặng Tường Anh Thư, Nguyễn Thị Trà, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Trung Hậu, Trần Hoài Nam.   2021 Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất táo của nông hộ theo mô hình nhà lưới tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (đang biên tập)
  15 Mai Anh Thơ, Võ Ngàn Thơ, Bùi Văn Hồng   2021 Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố HCM. (Tóm tắt) Tạp chí Khoa học Giáo dục và Kỹ thuật – Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM số tháng 4/2021 (số 63)
  16 Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Bạch Đằng, Trần Thanh Giang, Cao Thái Bảo, Nguyễn Lý Bằng   2021 Thực trạng khai thác thủy sản của ngư dân ven biển: Trường hợp nghiên cứu tại một thị trấn ven biển. (Tóm tắt) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ 1+2 tháng 02/2021. 
  17 Pham Thi Hong Nhung, Nguyen Bach Dang, Tran Thanh Giang, Nguyen Thi Nhat Linh   2020 Adaptive strategies of fishieries in the context of fisheries degradation.  Proceeding of the third international
scientific conference on sustainable agriculture and environment, Nong Lam University, HCM city. 
  18 Tran Hoai Nam, Tran Doc Lap, Le Vu, Nguyen Minh Ton, Nguyen Van Cuong   2020 Analysis of factors affecting the awareness probability about the fair-trade model of the coffee farmers in Xuan Truong commune, Dalat city, Lam Dong province Van Hien University Journal of Science, volume 7, number 1
  19 Bùi Xuân Nhã, Đặng Minh Phương, Nguyễn Ngọc Thùy, Mai Đình Quý, Lê Na   2020 Các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết của nông hộ trong sản xuất chè tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Kinh tế và dự báo. 15, 20-23
  20 Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị Bình Minh, Tiêu Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Kiều Hạnh   2020 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật thuế của các hộ kinh doanh tại quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Tài Chính Doanh nghiệp số 3/2020, 16-19
  21 Khúc Đình Nam – Nguyễn Thị Bình Minh - Tiêu Nguyên Thảo   2020 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thi hành pháp luật thuế của các hộ kinh doanh tại quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 3/2020
  22 Bùi Xuân Nhã, Nguyễn Ngọc Thùy, Lâm Thị Mộng Thu, Đặng Minh Phương, Mai Đình Quý, Lê Na   2020 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng VietGAP trong sản xuất chè búp tươi tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí KH&CN NN&PTNT. 387, 125-131
  23 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, LÊ CÔNG TRỨ, NGUYỄN PHÚ HÒA, NGUYỄN TẤN PHÙNG   2020 Các yếu tố tác động lên phát triển bền vững sinh kế nghề nuôi cá măng sữa Chanos chanos ở vùng biển Đông Nam Việt Nam  Tạp chí Nghề cá Sông Cửu Long, Số 16, Tháng 6/2020. Trang 85-99
  24 Ha, H. T. T., Tran, L. D., & Nguyen, L. T. N   2020 Consumer’s behavior towards organic food: A case study in Ho Chi Minh City The Journal of Agriculture and Development 19(2), 9-16.
  25 Trần Hoài Nam   2020 Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa thương lái và nông hộ sản xuất hành-tỏi tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Tạp chí Khoa học và Đào tạo STU
  26 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Đỗ Minh Hoàng   2020 Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa thương lái và nông hộ sản xuất rau tại huyện đơn dương, tỉnh lâm đồng Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, ISSN 1859 – 3828, Số 3 - 2020 Trang: 123 – 130
  27 Nguyễn Ngọc Thùy, Bùi Xuân Nhã, Trần Minh Dạ Hạnh, Hoàng Hà Anh   2020 Đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế của các hộ sản xuất chè quy mô nhỏ tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Số 19
  28 Mai Đình Quý, Phạm Thu Phương, Phạm Thị Ánh Ngọc, Đặng Thanh Hà   2020 Đánh giá nhận thức và mức sẵn lòng trả của người dân cho giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với dự án giảm ngập nước tại TP. HCM Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11/2020, trang 161-168
  29 Trần Hoài Nam, Trần Thị Ngọc Hân   2020 Đánh giá quyết định tham gia mô hình thương mại công bằng của nông hộ sản xuất cà phê tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Đà Lạt Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển, số 2, 1-8.
  30 Võ Thái Hiệp, Đặng Thanh Hà, Châu Tấn Lực, Nguyễn Ngọc Thùy   2020 Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ven biển tỉnh Bến Tre do biến đổi khí hậu Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Số 15, 112 - 121
  31 Đặng Đức Huy, Phạm Thị Thuyền, Đàm Thị Hải Âu, Trần Thành Giang, Nguyễn Thị Trà My   2020 Economic analysis of soil-based and soilless farming systems: A case study from Dalat City DaLat University Journal of Science
  32 Bùi Thị Kim Hoàng, Phạm Thùy Dung, Lê Thành Hưng.   2020 Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm hóa học đối với sầu riêng sau thu hoạch tại tỉnh Tiền Giang, số 4/2020, trang 28-31 Tài chính doanh nghiệp
  33 Võ Thái Hiệp, Đặng Thanh Hà   2020 Phân tích ảnh hưởng của các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu đến hiệu quả kỹ thuật của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Bến Tre Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số 10 (119)/2020.
  34 Phạm Thị Thuyền, Đặng Đức Huy, Lê Vũ, Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Nhiên   2020 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro của nông hộ sản xuất lúa tại tỉnh An Giang Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: chuyên đề biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp: 208-218
  35 Mai Đình Quý, Nguyễn Văn Dụng, Phạm Thu Phương, Châu Tấn Lực, Đặng Thanh Hà   2020 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất tôm giống tại tỉnh Ninh Thuận Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 144-151.
  36 Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng   2020 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì mối liên kết giữa thương lái và nông hộ sản xuất rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Đại học Văn Hiến, 7(3), 1-12
  37 Võ Thái Hiệp, Đặng Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Thùy   2020 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ nuôi tôm nước lợ tại tỉnh Bến Tre Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Số 17
  38 Bùi Xuân Nhã, Phạm Thu Phương, Mai Đình Quý, Lê Na   2020 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia liên kết của các hộ trồng chè ở tỉnh Lâm Đồng Tạp chí KH&CN Lâm Nghiệp. 3, 131-136
  39 Hoàng Thế Vinh, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Trọng Tín   2020 Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, số 12/2020 (30-35)
  40 Lê Vũ, Phạm Thị Ánh Ngọc   2020 Phân tích hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi tôm kết hợp tại nông hộ tỉnh Bến Tre Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số đặc biệt tháng 11 năm 2020, trang 147 - 153
  41 Phạm Thị Thuyền, Đặng Đức Huy, Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Nhiên, Lê Vũ   2020 Quyết định tham gia hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa của nông hộ tại tỉnh An Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ: 56 (4D): 256-265. DOI:10.22144/ctu.jvn.2020.104 
  42 Hoa T. T. Ha, Bach D. Nguyen, Nhung T. H. Pham & Hoa L. Dang   2020 Relationship quality in the agricultural supply chain: a literature review. The Journal of Agriculture and Development (Proceeding)
  43 Đặng Đức Huy, Phạm Thị Thuyền, Đàm Thị Hải Âu, Trần Thanh Giang, NTT My   2020 So sánh hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác trên đất và không cần đất: trường hợp điển hình tại thành phố Đà Lạt Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 10 (4), 141-156
  44 Phạm Thị Nhiên, Nguyễn Duyên Linh, Phạm Thị Thuyền, Nguyễn Văn Cường   2020 Tác động của vốn tín dụng đến thu nhập của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp, số 3, từ trang 137 đến trang 145
  45 Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị Bình Minh, Nguyễn Thị Kiều Hạnh   2020 Tác động của yếu tố nhân khẩu học đến việc chấp hành thuế của các hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Tài Chính Doanh nghiệp số 9/2020, 12-16
  46 Trần Đức Luân, Võ Ngàn Thơ, Trần Thanh Giang   2019 Đánh giá hoạt động hợp tác trồng bắp giống theo hình thức hợp đồng: Trường hợp xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (JAD), số 2-năm 2019
  47 Nguyễn ý Nguyên Hân, Nguyễn Thị Minh Đức, Đàm Thị Hải Âu   2019 Đánh giá khả năng nhận diện và kiểm soát rủi ro về thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Công Thương số 15 (2018).
  48 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Trần Độc Lập   2019 Đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, Số 1 - Năm 2019, 1-8
  49 Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng   2019 Đo lường hiệu quả của sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Đại học Văn Hiến, 6, 122-132
  50 Nguyễn Hay, Nguyễn Bạch Đằng, Trần Đức Luân, Phạm Thị Hồng Nhung, Đàm Thị Hải Âu, Trần Thanh Giang, Nguyễn Văn Cường   2019 Đổi mới tổ chức sản xuất và thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới ở vùng Đông Nam Bộ. Tạp chí Công Nghiệp Nông Thôn, số 34
  51 Hà Thị Thu Hòa, Trần Đức Luân và Nguyễn Thị Nhật Linh   2019 Hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ: Trường hợp người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển - Đại học Nông Lâm TP. HCM
  52 Lê Na   2019 Nghiên cứu nhận thức của sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển. 18(5), 1-9
  53 Phạm Thành Đấu, Đặng Thanh Hà   2019 Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Sở Giao thông vận tải Trà Vinh Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính), số 8, 2019.
  54 Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm   2019 Nhận thức của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh về thực phẩm sạch Tạp chí Khoa học Yersin, số 4/2019, trang 37-48
  55 Ngô Đình Thành Thanh, Phạm Thị Ánh Ngọc và Đặng Thanh Hà   2019 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của các hộ trồng ca cao xen trong vườn dừa khi giá ca cao biến động ở tỉnh Tiền Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 27-34.
  56 Trần Hoài Nam, Lê Thị Huệ Trang   2019 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Khoa học Yersin, 5, 70-76
  57 Trần Hoài Nam, Phạm Như Bình, Huỳnh Thạnh   2019 Tác động của chương trình giảm nghèo đến khả năng thoát nghèo của các hộ dân tộc thiểu số tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Nông Nghiệp, số 1, 1091-1098
  58 Trương Xuân Vỹ, Nguyễn Bạch Đằng, Phạm Thị Hồng Nhung   2019 Thu hút đầu tư trong nước tại Ninh Thuận: Thực trạng và giải pháp.  Tạp chí Đánh giá dự báo Kinh tế, số 03
  59 Phạm Thị Nhiên, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Bình Minh và Khúc Đình Nam   2019 Thực trạng và giải pháp nâng cao sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại học với việc làm tại các khu chế xuất Linh Trung Tạp chí Khoa học Yersin, số 5, từ trang 49 đến trang 60
  60 Nguyễn Minh Tôn, Trần Độc Lập, Nguyễn Duyên Linh   2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất cây măng tây tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Công thương, số 15, 26-30.
  61 Phạm Thu Phương, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Mai Đình Quý   2018 Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Của Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hcm: Áp Dụng Bảng Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard – Bsc) Tạp chí Công Thương, , Số 14, tháng 11 năm 2018, Trang 153-160
  62 Lê Nhị Bảo Ngọc, Lê Quang Thông, Thái Anh Hòa   2018 Forcasting Model of Export Price of Tiger Shrimp in Vietnam Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần thơ Can Tho University Journal of Science ISSN 1859-2333 54 - 6D (2018)
  63 Nguyễn Bạch Đằng,
Phạm Thị Hồng Nhung,
Phạm Thị Thuyền,
và Nguyễn T.  Nhật Linh
  2018 Hiệu quả kinh tế của hoạt động khai thác thủy sản:
Trường hợp một thị trấn ven biển của Việt Nam.
Tạp chí Khoa học Chính trị, 10, 52-58.
  64 Nguyễn Bạch Đằng, Phạm Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Thuyền, Nguyễn Thị Nhật Linh   2018 Hiệu quả kinh tế trong khai thác thủy sản: Trường hợp nghiên cứu đánh bắt xa bờ, Việt Nam  Tạp chí khoa học chính trị: 10, 52-58. 
  65 Lê Quang Thông, Triệu Văn Nguyện   2018 Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình Cánh đồng lớn tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Tài chính ISSN 2615 - 9873                                       Kỳ II tháng 12  2018                                                                    Review of Finance 
  66 Hà Thị Thu Hòa, Nguyễn Bạch Đằng, Hà Thị Loan   2018 Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh trên hệ thống BIOREACTOR và hiệu quả kinh tế khi sản xuẩt trong phòng thí nghiệm Tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, số 2/2018, 33-42
  67 Phạm Thị Nhiên và Nguyễn Văn Cường   2018 Nghiên cứu sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại học với việc làm tại khu chế xuất Linh Trung Tạp chí Công thương, số 3, năm 2018, từ trang 244 đến trang 251
  68 Nguyễn Văn Cường   2018 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sản xuất rau an toàn của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí công thương, 11 (2018), 254-261.
  69 Trần Hoài Nam và Đỗ Minh Hoàng   2018 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số 6, 32-38
  70 Tiêu Nguyên Thảo   2018 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm điện máy của người tiêu dùng TPHCM khi có khuyến mãi Tạp chí Lao động và Xã hội, số 572, trang 20
  71 Bùi Xuân Nhã, Đặng Minh Phương, Lê Thị Bông, Nông Nguyễn Khánh Ngọc   2018 Phân tích hiệu quả sản xuất cây chè ở tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Số 1/ 2018, trang 82-90, VN.
  72 Mai Đình Quý, Phạm Thị Thùy Chinh, Lê Na, Phạm Thu Phương, Đặng Thanh Tùng, Châu Tấn Lực   2018 Phân tích hiệu quả sử dụng nước trong canh tác nho tại tỉnh Ninh Thuận Journal of Agricultural Science and Technology, No. 2 - 2018, Page 26-32
  73 Pham Thi Anh Ngoc, Pham Thi Thuyen, Mai Dinh Quy, Dang Thanh Ha   2018 Price risk perceptions and management strategies in Vietnamese pangasius production Journal of Agriculture and Development, Volume 17 - Issue 3, Page 1-9.
  74 Lê Nhị Bảo Ngọc, Lê Quang Thông, Thái Anh Hòa   2018 Sự truyền dẫn giá bán của tôm sú trong thị trường Tạp chí Khoa học Đại học Mở TPHCM                                  Ho Chi Minh City Open Universiy Journal of Science             ISSN 1859-3453-59(2)-2018
  75 Phạm Thị Nhiên   2018 Ứng dụng mô hình SARIMA dự báo giá cao su trên thị trường thế giới Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, số 6, từ trang 1 đến trang 7
  76 Trần Minh Trí, Hoàng Thế Vinh, Đặng Đức Huy   2018 Xây dựng bộ tiêu chí đo lường năng lực lao động bậc đại học cho khối doanh nghiệp Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, số 5/2018
  77 Mai Dinh Quy, Nguyen Van Cuong, Dang Thanh Ha   2017 Analysis of factors affecting the successful adoption of the integrated cocoa-coconut system in Vietnam Journal of Agricultural Science and Technology, No. 3 - 2017, Page 52-60
  78 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Văn Cường   2017 Đánh giá lợi thế so sánh ngành Chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập Tạp chí Công thương, Số 7 - Tháng 6/2017, Trang 112 - 119
  79 Nguyễn Thị Hà Giang, Hoàng Thế Vinh   2017 Một số giải pháp Marketing trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Tạp chí Khoa học và công nghệ Tỉnh Ninh Thuận
  80 Hồ Thanh Tâm   2017 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về biến đổi khí hậu của nông dân trồng lúa tỉnh Sóc Trăng Tạp Chí Khoa Học Trường Đại học Cần Thơ, Số 50/D, 9-18
  81 Hà Thị Thu Hòa và Trần Hoài Nam   2017 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định dừng canh tác khoai tây của nông hộ tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tạp chí Công Thương, số 12, tháng 11/2017, 146 - 153
  82 Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm   2017 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm sạch của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2017, trang 12-18
  83 Mai Đình Quý, Phạm Thu Phương, Đặng Thanh Hà   2017 Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 22/2017, trang 3-8
  84 Nguyễn Ngọc Thùy, Bùi Xuân Nhã, Nguyễn Văn Cường   2017 Phát triển sinh kế bền vững cho nông hộ trồng chè tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam, 35, 12- 15
  85 Phạm Minh Trí, Thái Anh Hòa, Lê Quang Thông   2017 So sánh cách tiếp cận phân tích công việc với mô hình năng lực trong quản trị nguồn nhân lực. Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng                                ISSN 1859-011X – 182(07)-2017                                   Banking Science and Training Review 
  86 Lê Quang Thông, Trương Thị Thu Hương   2017 Sự hài lòng của du khách đối cới dịch vụ du lịch dựa vào cộng đồng tại làng nghề rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, Tp Hội An Tạp chí Kinh tế và Dự báo                                                      ISSN 0866-7120 – 27(09)-2017                                      Economy and Forecast Review 
  87 Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Cường, Đỗ Minh Hoàng   2017 The effects of drought in adaptability of farmers’ agricultural production: a case study of ninh thuan province. Tạp chí công thương 8 (2017), 143- 149.
  88 Trần Hoài Nam, Lê Vũ, Nguyễn Duyên Linh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Độc Lập   2017 Tối ưu hoá các yếu tố đầu vào trong canh tác cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Van Hien University Journal of science Volume 5 Number 3
  89 Mai Dinh Quy, Pham Thu Phuong, Dang Thanh Ha   2016 Analysis of Factors Affecting the Adoption of VietGAHP by Pig Farmers in Dong Nai Province Journal of Agricultural Science and Technology, No. 6 - 2016, Page 100-106
  90 Le Quang Thong, Nguyen Ngoc De   2016 Business models and business plans (a Chapter in the book titled Rice Postharvest technology in Vietnam  Agriculture Publishing House, Hanoi, Vietnam
  91 Nguyễn Văn Ngãi, Trần Minh Trí   2016 Đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, số 1/2016
  92 Nguyen Bach Dang
Pham Thi Hong Nhung
  2016 Fisher's livelihoods in the South coast of Vietnam. Proceeding of the first International conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University, HCM city, Vietnam
  93 Trần Đức Luân và Mai Đình Quý   2016 Investigating the livelihoods and household’s perception about the role of mangroves Vien An Commune, Ngoc Hien District, Ca Mau Province Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (JAD) - Đại học Nông Lâm TP. HCM, bài 90, số 6, năm 2016
  94 Pham Thi Hong Nhung, Nguyen Bach Dang   2016 Livelihoods in Tam Giang lagoon water edge, Central Coast of Vietnam. Proceeding of the first international
scientific conference on sustainable agriculture and environment, Nong Lam University, HCM city. 
  95 Nguyễn Thị Tươi, Lê Quang Thông, và cộng sự   2016 Phân tích hoạt động thị trường của các tác nhân trong chuỗi giá trị artichoke Dà lạt Tạp chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam                 Số 11 (72) 2016                                                                 Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
  96 Lê Na, Nguyễn Thị Mai Trang   2016 Tính cách, uy tín bên ngoài và danh tiếng của Trường đại học đối với thái độ ủng hộ của sinh viên Tạp chí KH-KT Nông Lâm Nghiệp. (2) 106-114

 

Số lần xem trang: 2466
Nhập ngày: 27-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2023

Nghiên cứu khoa học / Bài báo / Trong nước

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, năm 2022 (29-11-2023)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, năm 2023 (29-11-2023)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, Năm 2016 (27-08-2021)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, Năm 2017 (27-08-2021)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, Năm 2018 (27-08-2021)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, Năm 2019 (27-08-2021)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, Năm 2020 (27-08-2021)

Danh mục Bài báo được công bố trên các Tạp chí trong nước, Năm 2021 (27-08-2021)

/html>