Đại học
Khoa Kinh tế đang vận hành chín chương trình đào tạo bậc đại học với hơn 4.000 sinh viên, bao gồm ngành/chuyên ngành
Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Kinh doanh Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Kế toán, Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp), Quản trị Kinh doanh (Thương mại), Quản trị Tài chính, và Quản trị Kinh doanh (Chất lượng cao). Với định hướng đào tạo theo chuẩn đầu ra, tất cả các chương trình đào tạo của Khoa thường xuyên và định kỳ được điều chỉnh và cập nhật để đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Sau Đại học
Hiện nay, Khoa Kinh tế đang cung cấp ba chương trình đào tạo sau đại học. Bao gồm 
Chương trình Thạc sỹ về Kinh tế Nông nghiệpChương trình Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, và Chương trình tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp.

Chương trình Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp được thành lập vào năm 2000, là một trong những chương trình thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp lâu đời nhất trong cả nước. Với bề dày lịch sử hơn 20 năm đào tạo của chương trình, cộng với một chương trình đào tạo tiên tiến, Khoa đã đào tạo ra hàng ngàn thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp cho đất nước trong suốt hơn 20 năm qua, góp phần cung cấp một số lượng lớn nhân lực trình độ cao về quản lý kinh tế nông nghiệp cho các địa phương trong những ngày đầu đất nước đổi mới và mở cửa.

Chương trình Thạc sỹ Quản lý Kinh tế được ra đời vào năm 2017, trong bối cảnh đất nước mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cấp cao ở tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Học viên theo học chương trình này đến từ các lĩnh vực rất đa dạng, như các nhà quản lý từ các cơ quan quản lý nhà nước hay là các nhà quản lý từ doanh nghiệp.

Chương trình Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp ra đời năm 2015 là sự tiếp nối của sự thành công của Chương trình thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu của người học. Chương trình tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp được thiết kế như là một chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, cung cấp cho người học một nền tảng lý thuyết vững chắc, sâu rộng và trang bị cho người học kỹ năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp.

Số lần xem trang: 1754
Nhập ngày: 22-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2021

/html>