Giới thiệu
Chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường bắt đầu được đào tạo chính quy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM từ năm 2004. Đây là chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến lĩnh vực kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường. 

Sinh viên theo học chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường được trang bị kiến thức chuyên sâu về Kinh tế, Kinh tế quản lý tài nguyên, Kinh tế quản lý môi trường và Chính sách quản lý tài nguyên môi trường, cùng với kiến thức về quản trị, tài chính và hạch toán quản lý môi trường.
Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị đầy đủ các kỹ năng về tư duy sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Kinh tế Tài nguyên và Môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân.


Sinh viên CN Kinh tế Tài nguyên môi trường
đi kiến tập sinh thái, tại Ninh Thuận

Để có thể tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành khối lượng 136 tín chỉ, mỗi tín chỉ tương ứng 15 tiết học trên lớp. Số tín chỉ trên bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, thực tập và khoá luận tốt nghiệp. Chương trình học được thiết kế 4 năm. Dù vậy, nếu muốn hoàn thành trước hạn, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký học vượt trong các học kỳ hè hoặc chủ động đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ chính.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Bộ Tài nguyên môi trường, các Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc.  Làm việc ở những Trường Đại học, các Viện nghiên cứu và một số các cơ quan quản lý nhà nước khác như: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… cũng là những cơ hội công việc khả dĩ. Nhờ vào kiến thức về định giá tài nguyên, sinh viên tốt nghiệp ngành này cũng có thể đảm nhiệm tốt công việc ở các ngân hàng, các công ty kinh doanh bất động sản và các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan khác như: xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường, quản lý các tài nguyên đất, nguồn nước, khoáng sản, rừng, thủy hải sản… Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường có thể học lên sau đại học tại Khoa Kinh tế hay những trường đại học, viện trong và ngoài nước ở các lĩnh vực liên quan.

Lễ báo cáo tốt nghiệp Sinh viên
chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường

Ngành học Kinh tế Tài nguyên môi trường tại Khoa Kinh tế là ngành đào tạo có uy tín, đã cung cấp một nguồn nhân lực có chất lượng cho nhiều cơ quan tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan.  Trong bối cảnh Việt Nam tăng trưởng kinh tế cao, song song với đó là những vấn đề về môi trường và cạn kiệt tài nguyên ngày càng được người dân và Chính phủ quan tâm, học ngành này có thể được xem là lựa chọn tốt đối với các bạn trẻ.

Chương trình đào tạo
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường, Năm 2018
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường, Năm 2020
       Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên môi trường, Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
       Chuẩn đầu ra Chương trình Đào tạo Kinh tế Tài nguyên môi trường, Năm 2022

Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo:
       Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo, năm 2022

Số lần xem trang: 2540
Nhập ngày: 21-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Kinh tế Tài nguyên môi trường

/html>