Giới thiệu
Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp được xây dựng và đưa vào đào tạo vào năm 2000, là một trong những chương trình Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp lâu đời nhất trong cả nước. Trong hơn 20 năm qua, chương trình đã đào tạo hàng trăm Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp có trình độ cao đáp ứng nhu cầu quản lý cấp cao trong các đơn vị quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp ở các địa phương trong cả nước. 

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp của Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế để học viên có thể hoàn thành trong thời gian 18 tháng. Chương trình học bao gồm một khối các môn học (coursework) và một Đề tài tốt nghiệp (thesis). Để hoàn thành chương trình này, học viên cần phải đạt được 45 tín chỉ (Credits), bao gồm 35 tín chỉ môn học và 10 tín chỉ cho Đề tài tốt nghiệp. Khối kiến thức môn học bao gồm 5 tín chỉ thuộc khối kiến thức chung, 13 tín chỉ khối kiến thức bắt buộc, và 18 tín chỉ cho các môn học tự chọn (xem Khung chương trình đào tạo bên dưới). Đề tài tốt nghiệp bậc Thạc sỹ là 10 tín chỉ.

Để tham gia chương trình, ứng viên cần phải tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học do Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức thực hiện. Đối với chương trình Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp, ứng viên sẽ thi ba môn bắt buộc, bao gồm: (1) Kinh tế học, (2) Xác suất thống kê, và (3) Tiếng Anh. Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch thi, ôn thi, và điều kiện dự thi ứng viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học.

    - Điện thoại: 028.38963339 - 028.38974114
    - Email :
psdh@hcmuaf.edu.vn hoặc Website: https://pgo.hcmuaf.edu.vn

Khung Chương trình đào tạo

TT Tên môn học Số TC Lý thuyết Thực hành Học kỳ
I KIẾN THỨC CHUNG 5 5 0  
1 Triết học (Philosophy) 3 3 0 1
2 Phương pháp nghiên cứu xã hội học (Research methodology in social sciences) 2 2 0 1
II HỌC PHẦN BẮT BUỘC 12 9 3  
3 Phương pháp nghiên cứu kinh tế (Economic Research Methodology) 1 1 0 1
4 Kinh tế vi mô nâng cao (Advanced Microeonomics) 3 3 0 1
5 Kinh tế vĩ mô nâng cao (Advanced Macroeconomics) 3 3 0 1
6 Kinh tế lượng nâng cao (Advanced Econometrics) 3 2 1 1
7 Seminar đề cương nghiên cứu (Seminar research proposal) 1 0 1 1
8 Seminar kết quả nghiên cứu (Seminar research outcomes) 1 0 1 3
III HỌC PHẦN TỰ CHỌN (chọn 6 trong số 9 môn) 18      
9 Chính sách nông nghiệp (Agricultural policies) 3 3 0 2
10 Phát triển nông thôn (Rural development) 3 2 1 2
11 Dự án phát triển nông nghiệp Agricultural Development Project) 3 2 1 2
12 Tiếp thị địa phương (Marketing Place) 3 2 1 2
13 Phân tích thị trường và giá nông sản (Agricultural market and price analysis) 3 2 1 2
14 Chính sách ngoại thương nông nghiệp (Agricultural trade policies) 3 2 1 2
15 Kinh tế Tài nguyên và môi trường nâng cao (Advanced Natural Resource and Environmental Economics) 3 2 1 2
16 Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp (Farm management) 3 2 1 2
17 Kinh tế sản xuất nông nghiệp (Agricultural Production economics) 3 2 1 2
IV LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Thesis) 10 0 10 3
             Tổng số tín chỉ 45      

Số lần xem trang: 2469
Nhập ngày: 27-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 10-08-2021

Đào tạo / Sau Đại học / Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

/html>