Giới thiệu
Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh (Chất lượng cao) tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2017. Ghi danh học chương trình này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về kinh tế và những kiến thức chuyên sâu thuộc các mảng trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp như: quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính….

Với quy mô lớp học không quá 30 học viên, chương trình này trao cho sinh viên nhiều cơ hội rèn luyện các kỹ năng như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề… qua các phương pháp giảng dạy có tính tương tác cao. Ngoài ra, sinh viên còn được tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thông qua các đợt kiến tập môn học và thực tập cuối khóa. Hơn nữa, 45% số học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh là một điểm khác biệt quan trọng khác của chương trình này so với các chương trình đào tạo khác tại Khoa. 

Chương trình này thể hiện rõ định hướng trong đào tạo chất lượng quốc tế với mức học phí phù hợp. Chương trình Quản trị kinh doanh chất lượng cao mang lại sự khác biệt cho người học ở cả năm khía cạnh: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Với định hướng và cam kết này, các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Quản trị kinh doanh chất lượng cao sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường ở phạm vi khu vực và quốc tế.

 

  Sinh viên QTKD chất lượng cao kiến tập
tại công Ty S FURNITURE


Sinh viên ngành QTC kiến tập tại Công ty Ajinomoto

Để có thể tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành khối lượng 136 tín chỉ. Số tín chỉ trên bao gồm cả phần lý thuyết, thực hành, thực tập, kiến tập và khóa luận tốt nghiệp. Theo kế hoạch, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học trong 4 năm, tương ứng 17 tín chỉ/học kỳ. Tuy nhiên, sinh viên có thể đăng ký học vượt trong các học kỳ hè hoặc chủ động đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ chính để có thể tốt nghiệp sớm hơn, chỉ mất 3,5 năm hoặc thậm chí chỉ trong 3 năm.

Chương trình đào tạo

     Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Chất lượng cao), Năm 2017
      Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (CLC), Năm 2018
     Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (CLC), Năm 2020
     Link Download Khung chương trình Đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (CLC), Năm 2022

Chuẩn đầu ra:
     Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh (CLC), Năm 2022

Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo:
      Sơ đồ cây Chương trình Đào tạo Quản trị Kinh doanh (CLC), Năm 2022

 Số lần xem trang: 2479
Nhập ngày: 20-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2023

Đào tạo / Đại học / Quản trị Kinh doanh chất lượng cao

/html>