Là người sáng lập, đồng thời giữ vị trí Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, thầy Trương Hoài Châu chính là người khai đường mở lối cho con đường phát triển của Khoa Kinh tế. Suốt 12 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng Khoa, thầy Trương Hoài Châu cùng với các thầy cô đã đào tạo những cử nhân kinh tế đầu tiên cho trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

 

Số lần xem trang: :12046
Nhập ngày: 20-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2019

Thầy Trần Hữu Khối (19-10-2019)

Thầy Nguyễn Anh Ngọc (20-10-2019)

Thầy Phạm Thanh Bình (20-10-2019)

Thầy Thái Anh Hòa (20-10-2019)

Cô Phan Thị Giác Tâm (20-10-2019)

Thầy Nguyễn Văn Ngãi (20-10-2019)

Cô Nguyễn Thị Bích Phương (20-10-2019)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>