Thầy Nguyễn Văn Ngãi là cựu sinh viên Khóa 6 của Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Ngay sau khi tốt nghiệp, thầy Nguyễn Văn Ngãi đã quyết định ở lại Khoa công tác cho đến năm 2018. Sau 18 năm công tác tại khoa với vai trò giảng viên, thầy Nguyễn Văn Ngãi được đề cử làm Phó trưởng  khoa  nhiệm  kỳ 2002-2007, và tiếp đến là Trưởng Khoa từ năm 2007 đến năm 2018.

 

Số lần xem trang: :12055
Nhập ngày: 20-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2019

Thầy Trần Hữu Khối (19-10-2019)

Thầy Trương Hoài Châu (20-10-2019)

Thầy Nguyễn Anh Ngọc (20-10-2019)

Thầy Phạm Thanh Bình (20-10-2019)

Thầy Thái Anh Hòa (20-10-2019)

Cô Phan Thị Giác Tâm (20-10-2019)

Cô Nguyễn Thị Bích Phương (20-10-2019)

Doanh nghiệp hợp tác

/html>