Trưởng khoa

 LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.225A (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: congtru.le@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 903 916 020

    • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

-          Họ và tên: Lê Công Trứ

-          Học hàm/Học vị:  Tiến sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Trưởng khoa

      Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

 

/html>