Nội dung Thư mời File đính kèm, Trân trọng cảm ơn.!

Số lần xem trang: :12062
Nhập ngày: 24-02-2021
Điều chỉnh lần cuối: 26-05-2021

Nghiên cứu khoa học / Hội thảo

Tổng kết Hội Thảo chuyên ngành Quản trị, ngày 13/11/2020 (27-11-2020)

Tọa Đàm cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (10-11-2019)

Hội thảo: (07-11-2019)

/html>