Phó trưởng Khoa
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố HCM

  • Email: lthungvn@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 944 11 39 79
    Văn Phòng: PV.132 (Nhà Phượng Vỹ)

Giới thiệu
ThS. Lê Thành Hưng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2001. Năm 2007, ThS. Lê Thành Hưng nhận học vị Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST), Đài Loan. Từ năm 2014 đến nay, ThS. Lê Thành Hưng là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Từ năm 2012 đến nay, ThS Lê Thành Hưng đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiều khoá Đào tạo Nhà đào tạo trong nước và quốc tế và được nhiều chứng nhận như “Các biện pháp phi thuế quan và Tiếp cận thị trường: Những khái niệm chính và những công cụ thông tin”  của International Trade Center, Hướng dẫn xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc của Bộ công thương và tổ chức GIZ của Đức, Lãnh đạo với hạnh phúc, Nhà đầu tư, Làm chủ toàn diện kinh doanh và Marketing, Đào tạo khởi nghiệp, Lãnh đạo và Huấn luyện Neuro Linguistic Programming and nhiều chứng nhận hoàn thiện xuất sắc khoá học khác.
Các môn học giảng dạy
   1) Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo;
   2) Quản trị chiến lược;

   3) Quản trị nguồn nhân lực;
   4) Văn hoá doanh nghiệp;
   5) Đàm phán trong Kinh doanh.

Lĩnh vực nghiên cứu chính
(1) Lãnh đạo với Hạnh phúc, (2) Văn hoá doanh nghiệp hạnh phúc, (3) Hạnh phúc tại nơi làm việc, (4) Quản trị nguồn nhân lực hạnh phúc, (5) Làm chủ Marketing và Bán hàng, (6) Quản trị chiến lược..

 

Số lần xem trang: :12209
Nhập ngày: 15-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 02-08-2021

Nhân sự / Lãnh đạo Khoa

Giới thiệu Lãnh Đạo Khoa (06-08-2021)

TS. Đặng Lê Hoa (15-07-2021)

TS. Lê Công Trứ (15-07-2021)

/html>