Giảng viên chính

Email: lqthong_kt@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (+84)838 961708
Văn phòng:
PV225 - Nhà Phượng Vỹ,

 Link Download CV

 

Giới thiệu
Tiến sĩ Lê Quang Thông công tác ở Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM  từ năm1987, sau khi tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 1986. Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 1993. Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp năm 1999, chuyên ngành Chính sách Phát triển Kinh tế (Economic Development Policy) và chuyên ngành phụ Quản lý (Management), cùng tại Đại học Quốc gia Philippines – Los Banos.
Các môn học tham gia giảng theo chương trình đại học thuộc chuyên ngành Kinh tế, Phát triển nông thôn và Quản trị Kinh doanh: Kinh tế Quốc tế, Quy hoạch PTNT, Du lịch Nông thôn, Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Marketing. Các môn học tham gia giảng trong chương trình bậc sau đại học: Kinh tế Vi mô Nâng cao, Kinh tế Quốc tế, Chính sách Ngoại thương và Phân tích Chính sách Nông nghiệp.
TS.Lê Quang Thông đã tham gia nhiều khóa tập huấn ngắn hạn quốc tế ở Japan, Malaysia, Indonesia, India, Nepal, Srilanca, Philippines. Song song công tác giảng dạy, TS.Lê Quang Thông tham gia nghiên cứu khoa học và dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ, của các địa phương trong nước với vai trò chủ nhiệm và thành viên lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính sách; có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu và dự án ở East Timor, Thailand, Malaysia và Australia.

      Một số công trình nghiên cứu và dự án đã thực hiện
- Xây dựng Phương thức Tiếp cận Hợp tác Thích ứng trong Quản lý Tài nguyên rừng để giảm phát thải carbon; WB Group FCPF – ICTHER.
- Phát triển Du lịch Sinh thái dựa vào Cộng đồng ở VQG Biduop Núi Bà, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; WWF.
- Đánh giá Hoạt động Sản xuất đường và mía đường ở Đồng Nai, Tây Ninh và Long An; WWF – Greater Mekong
- Nâng cao Năng lực Sản xuất, Marketing và Nhận thức Chính sách của Cộng đồng để Phát triển bền vững, tỉnh Bình Phước; FORD FOUNDATION.
- Phân tích Hiệu quả của chương trình Huấn luyện trồng rau sạch và rau trái vụ cho các Cộng đồng nghèo ở tỉnh Trà Vinh; AVRDC
- Đánh giá Tác động của chương trình IPM trong trồng bông vải, tỉnh Daklak; FAO
- Quản lý Xử lý nước thải trong các Khu Công nghiệp ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; EEPSEA - IDRC

Hướng nghiên cứu chính
Chủ đề thuộc các lĩnh vực như (i) Phân tích chính sách phát triển,
(ii) Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, (iii) Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của chính sách/dự án, và (iv) Phát triển thị trường.

Số lần xem trang: :12142
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 30-08-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>