Giảng viên chínhPhó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM

Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn

Giới thiệu
Trần Đình Lý là Giảng viên chính, trưởng bộ môn Quản trị Kinh doanh, khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Năm 2012, ông nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế).

Lĩnh vực nghiên cứu của ông là Kinh tế nông nghiệp, marketing, quản trị thương hiệu, và thương hiệu nông sản; tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu:
(1) Thương hiệu nông sản Việt Nam; (2) Quản trị thương hiệu; (3) Chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp;
(2) Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập Trường Đại học Nông Lâm TPHCM;
(3) Phát triển thương hiệu theo định hướng xuất khẩu Xoài Cát Hòa Lộc – Cái Bè – Tiền Giang;
(4) Nghiên cứu xây dựng và phát triển thương hiệu một số nông sản Việt Nam;
(5) TS. Trần Đình Lý hiện có các bài báo đăng của các tạp chí khoa học trong nước; kết quả nghiên cứu của ông đã được công bố trên những tạp chí khoa học về kinh tế có uy tín của Việt Nam.

 

Số lần xem trang: :12110
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 26-07-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>