Giảng viên

Email: vuthanhliem@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (+84) 919.10.36.37

      Link download CV

Giới thiệu 
Ông Vũ Thanh Liêm (MBA) đã nghiên cứu và giảng dạy từ năm 1991 đến 2019. Hiện nay ông Vũ Thanh Liêm đang là Giảng Viên, làm việc tại Bộ môn Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm 1991, ông đã nhận bằng Cử Nhân chuyên ngành Kinh Tế - Kỹ Thuật của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002, ông đã tiếp tục nhận bằng Cử Nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2007 đến 2009, ông đã đi du học tại Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Miền Nam Đài Loan (STUST) và nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA – Master of Business Administration) tại đây. Lĩnh vực nghiên cứu của ông liên quan đến quản trị kinh doanh, kế toán, phân tích kinh tế . Ông đã giảng dạy cho sinh viên một số môn học tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1991 đến nay, bao gồm: Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, Đàm phán trong kinh doanh , Quản trị văn phòng, Văn hóa doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Hành vi khách hàng và Nghiệp vụ ngoại thương.

 

Số lần xem trang: :12099
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>