Giảng viên

Email: btkimhoang@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (+84) 907 387876
Văn phòng: PV.225 Nhà Phượng Vỹ
      
Link download CV

Giới thiệu 
ThS. Bùi Thị Kim Hoàng giảng dạy và nghiên cứu tại khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014. Cô Hoàng đã học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và nhận bằng thạc sĩ tại trường Đại học Kinh Tế TP HCM.
Trong công tác giảng dạy: ThS. Bùi Thị Kim Hoàng giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: Quản trị nhân sự, Marketing, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong QTKD,…
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học: ThS. Bùi Thị Kim Hoàng quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến: Hành vi, Nhân sự, Khởi nghiệp,….

Các môn học giảng dạy
   1. Quản trị nhân sự;
   2. Marketing căn bản;
   3. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị.

Dự án nghiên cứu
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng chế phẩm hóa học đối với trái sầu riêng sau thu hoạch tại tỉnh Tiền Giang (Chủ nhiệm).
2. Phân tích các nhân tố tác động đến việc áp dụng công cụ 5S tại các công ty ngành dệt may ở một số khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM (Thành viên)

 

Số lần xem trang: :12190
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>