Giảng viên

Email: ptdung@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (+84)
Văn phòng: PV.225 Nhà Phượng Vỹ
      
Link download CV

Giới thiệu 
Thạc sỹ Phạm Thuỳ Dung đã làm việc tại khoa Kinh tế từ năm 2014 và hiện đang là giảng viên thuộc Bộ môn Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sỹ Phạm Thuỳ Dung đã nhận được bằng cử nhân Quản trị Thương mại tại trường Đại học Nông Lâm TP HCM (2010); Thạc sĩ Tài chính và Thương mại Quốc tế tại Đại học Leeds Beckett, Anh Quốc (2012).
Trong công tác giảng dạy, ThS. Thuỳ Dung giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành quản trị như: Marketing căn bản, Nghiệp vụ ngoại thương, kiến thức chuyên ngành quản trị như: Quản trị tài chính, Quản trị chất lượng, Quản trị Văn phòng…
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ThS. Phạm Thuỳ Dung quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực gồm: Ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng vào doanh nghiệp, Các chính sách kinh tế tác động lên sinh kế người dân, Xây dựng chiến lược marketing vào hoạt động doanh nghiệp…

Các môn học giảng dạy
   1. Marketing căn bản;
   2. Quản trị Chất lượng;
   3. Quản trị Tài chính;
   4. Nghiệp vụ ngoại thương;
   5. Quản trị Văn phòng

Dự án nghiên cứu
1. Phân tích các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Nông Lâm TP. HCM (thành viên).
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng chế phẩm.

 

 

Số lần xem trang: :12120
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>