Giảng viên

Email: binhminh_sunshine@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại:
Văn phòng: PV.225, Nhà Phượng Vỹ

      
Link download CV

Giới thiệu 
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bình Minh giảng dạy tại khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến nay. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bình Minh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2004; Năm 2008, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bình Minh nhận bằng MBA tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 
Trong công tác giảng dạy: ThS. Nguyễn Thị Bình Minh giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: Kinh doanh quốc tế, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân sự,…
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học: ThS. Nguyễn Thị Bình Minh quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến: Hành vi của người tiêu dùng, Thuế, Quản trị sản xuất...
Các môn học giảng dạy
   1) Kinh doanh quốc tế;
   2) Quản trị sản xuất;
   3) Quản trị nhân sự.
Dự án nghiên cứu
1. Phát triển thương hiệu bền vững cho sản phẩm tỏi Phan Rang trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Thành viên)
2. Nghiên cứu sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại học với công việc tại khu chế xuất Linh Trung (Thành viên)
3. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc thi hành pháp luật thuế của các hộ kinh doanh cá thể tại Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh (Thành viên).
4. Phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội tác động đến sự hội nhập của ngƣời dân nhập cư vào quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Thành viên).
5. So sánh sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking tại TP. Hồ Chí Minh (Chủ trì).

Số lần xem trang: :12150
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 31-07-2021

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Tống Bảo Ngọc (26-07-2021)

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>