Giảng viên

Email: tongbaongoc@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (+84) 
Văn phòng: PV.225 Nhà Phượng Vỹ
      
Link download CV

Giới thiệu
Thạc sỹ Tống Bảo Ngọc đã nghiên cứu và giảng dạy ở Đại học Nông Lâm từ năm 2017. Năm 2018, cô nhận được học bổng Tiến sỹ toàn phần tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, Đài Loan. Hiện nay, cô đang nghiên cứu và học tập để hoàn thành chương trình Tiến sỹ Tài chính ở Đại học Vân Lâm. Lĩnh vực nghiên cứu của cô là Tài chính, và Quản trị tài chính; tập trung vào Hiệu quả của thị trường Tài chính, và Ứng dụng DEA vào đo lường hiệu quả của thị trường và công ty tài chính.

 

 

 

Số lần xem trang: :12134
Nhập ngày: 26-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Quản trị Kinh doanh

ThS. Phan Thị Lệ Hằng (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Nhật Linh (26-07-2021)

ThS. Đặng Đức Huy (26-07-2021)

ThS. Nguyễn Thị Bình Minh (26-07-2021)

ThS. Phạm Thuỳ Dung (26-07-2021)

ThS. Bùi Thị Kim Hoàng (26-07-2021)

ThS. Lê Na (26-07-2021)

ThS. Hoàng Thế Vinh (26-07-2021)

ThS. Lê Ánh Tuyết (26-07-2021)

Thầy. Mai Hoàng Giang (26-07-2021)

Xem thêm ...
/html>