Giảng viên
Email: pthnhung@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (+84) 971680980
Văn phòng: (PV.125 Nhà Phượng Vỹ

Link Download CV

Giới thiệu
Tiến sỹ Phạm Thị Hồng Nhung, trước khi tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2009 đến nay, đã từng giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Khuyến Nông và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Huế từ năm 2004-2009. Năm 2016, Tiến sỹ Phạm Thị Hồng Nhung nhận học vị Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên bền vững tại Trường Đại học Newcastle, Úc. Tiến sỹ Phạm Thị Hồng Nhung phụ trách giảng dạy các môn học Kinh tế Phát triển, Kinh tế công, và Tiếng Anh chuyên ngành và tham gia và thực hiện thành công một số dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế. Tiến sỹ Phạm Thị Hồng Nhung là tác giả chính và đồng tác giả của một số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus, và các tạp chí quốc tế và trong nước khác.  Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Phạm Thị Hồng Nhung tập trung vào: (1) Quản lý tài nguyên bền vững, (2) Quản lý kinh tế, (3) Sinh kế bền vững và phát triển nông thôn, (4) Kinh tế nông nghiệp, (5) Phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn, và (6) Đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Số lần xem trang: :12359
Nhập ngày: 27-07-2021
Điều chỉnh lần cuối:

Nhân sự / Bộ môn Kinh tế Phát triẻn

ThS. Trần Anh Kiệt (27-07-2021)

TS. Hồ Thanh Tâm (27-07-2021)

ThS. Tiêu Nguyên Thảo (27-07-2021)

ThS. Đỗ Minh Hoàng (27-07-2021)

ThS. Phạm Thị Nhiên (27-07-2021)

ThS. Phạm Thị Thuyền (27-07-2021)

ThS. Trần Minh Trí (27-07-2021)

Giới thiệu Bộ môn Kinh tế Phát triển (14-07-2021)

ThS. Trần Đức Luân (18-10-2019)

/html>