Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp là một trong sáu bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế. Đây cũng là bộ môn và chuyên ngành đào tạo được hình thành đầu tiên khi Khoa được thành lập vào năm 1978. Đến năm 2006, với chủ trương đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, bộ môn đã đảm nhận đào tạo chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp. Từ năm 2001, với xu thế hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian qua, Bộ môn đã đảm nhận đào tạo Sau đại học gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Số lượng khóa học

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp 

40 (từ 1978)

Cử nhân Kinh doanh Nông nghiệp

08 (từ 2006)

Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

16 (từ 2001)

Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp

Từ 2015

Đối với chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp; và Kinh doanh Nông nghiệp, mục tiêu đào tạo của chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra. Cụ thể, sau 3-5 năm tốt nghiệp, người học có thể:

  Ứng dụng tốt kiến thức từ các môn học cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; và Kinh doanh nông nghiệp.

  Phát triển các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo để có thể áp dụng hệ thống kiến thức kinh tế - xã hội phục vụ cho công việc, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ.

  Phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; và Kinh doanh Nông nghiệp;

 Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập suốt đời. 

Đội ngũ giảng viên

 STT

Họ và tên

Chức danh/Chức vụ

Chuyên môn

1

TS. Trần Độc Lập

Trưởng bộ môn 
Giảng viên chính

Kinh tế Nông nghiệp

2

TS. Nguyễn Bạch Đằng

Phó Trưởng khoa 
Giảng viên

Quản lý tài nguyên bền vững

3

TS. Thái Anh Hòa

Giảng viên chính

Agricultural Economics

4

ThS. Lê Văn Lạng

Giảng viên chính

Agricultural Economics

5

ThS. Lê vũ

Giảng viên

Agricultural Economics

6

ThS. Trần Hoài Nam

Giảng viên

Agricultural Economics

7

ThS. Nguyễn Minh Tôn

Giảng viên

Agricultural Economics

8

ThS. Nguyễn Văn Cường

Giảng viên

Agricultural Economics

9

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Agricultural Economics

 Hỉnh ảnh Giảng viên Bộ môn:


 Chủ đề/lĩnh vực nghiên cứu
Quản lý nước, tối ưu hóa động, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông thôn và khuyế nông, hệ thống nông nghiệp, quản lý nguồn tài nguyên, phân tích chính sách nông nghiệp, sinh kế hộ, đánh giá tác động, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; nông nghiệp bền vững.

      Dự án nghiên cứu

STT

Tên đề tài

Cơ quan tài trợ

Thời gian

1

Chiến lược tăng cường sinh kế cho nông hộ trồng cà phê và tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên thông qua việc cải thiện sự tham gi của các bên liên quan trong chuỗi giá trị

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR-ICRAF)

2019-2020

2

 Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp cho vùng Bảy Núi tỉnh An Giang

Sở Khoa học công nghệ tỉnh An Giang. 

 2018 - 2021

3

Chiến lược quản lý nước tối ưu của hồ Sông Sắt phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Bác Ái tỉnh Ninh thuận

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2019 - 2020

4

Đánh giá sự tuân thủ việc sử dụng tuốc trừ sâu của nông dân sản xuất rau ở Lâm Đồng

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

2018 - 2020

5

Khả năng phát triển sản xuất cà phê tại Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

5/2016 - 5/2017

6

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đánh bắt xa bờ của ngư dân

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

7/2017 - 9/2018

7

Khả năng phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

5/2016- 4/2017

8

Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định sản xuất Măng tây của hộ nông dân huyện An Hải, tỉnh Ninh Thuận

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

7/2017- 6/2018

9

Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng liên kết trong sản xuất kinh doanh của nông hộ và công ty ở Đơn Dương, Lâm Đồng

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

7/2017- 9/2019

10

Các nhân tố tác động đến quyết định sản uất rau an toàn của nông hộ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

7/2017 - 9/2018

11

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại An Giang

Sở Khoa học công nghệ An Giang 

2017-2019

12

Phân tích chuỗi giá trị heo tại Đồng Nai (Multi-scale assessment of livestock development pathways in CRA-ILRI-NLU Project Leader)

The International Livestock Research Center (ILRI) and

2013-2015

13

Dự án  John Allwright Fellowship  tài trợ cho nghiên cứu Quản lý nước cho tưới tiêu hướng tới giảm nghèo ở Đồng Nai

Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR)

2011-2012

14

Phát triển kinh tế thủy sản hồ chứa ở Việt Nam

 

2003-2006

 Địa chỉ liên lạc

         Phòng PV 127, Tòa nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM

         Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

         ĐT: 028 38961708

Lịch trực bộ môn
Lịch trực bộ môn học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Trần Hoài Nam

Nguyễn Minh Tôn

Trần Độc Lập

Nguyễn Văn Cường

Trần Độc Lập

Chiều

Nguyễn Minh Tôn

Lê Vũ

Nguyễn Văn Cường

Lê Vũ

Trần Hoài Nam

Đào tạo / Đại học

Giới thiệu chuyên ngành: Quản trị kinh doanh chất lượng cao (17-05-2021)

Giới thiệu chuyên ngành: Phát triển nông thôn (17-05-2021)

Giới thiệu chuyên ngành: Quản trị tài chính (17-05-2021)

Chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA (18-07-2020)

/html>