Bộ môn Kế toán tài chính được thành  lập năm 2007, là kết quả của chiến lược đa dạng hóa của Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM để trở thành một trường đại học đa ngành. Sứ mệnh của bộ môn Kế toán tài chính là giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực kế toán và tài chính. Hiện tại, bộ môn đào tạo các Cử nhân Kế toán phù hợp với nhu cầu ngày càng gia tăng của sự bùng nổ hoạt động kinh doanh và nền kinh tế tại Việt Nam gần đây. Trong tương lai, bộ môn đang tìm kiếm cơ hội để phát triển đào tạo thêm về tài chính và kế toán ở các bậc đào tạo khác nhau.

Chuyên ngành đào tạo:

   Hiện tại bộ môn phụ trách một chuyên ngành đào tạo: Kế toán

Danh sách giảng viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

Lê Công Trứ

Trưởng bộ môn

Công nghệ thông tin kinh doanh

2

Bùi Xuân Nhã

Giảng viên

Kế toán

3

Hoàng Oanh Thoa

Giảng viên

Tài chính ngân hàng

4

Nguyễn Ý Nguyên Hân

Giảng viên

Kế toán và kiểm toán

5

Khúc Đình Nam

Giảng viên

Kê toán và Thuế

6

Đàm Thị Hải Âu

Giảng viên

Kế toán và tài chính

7

Nguyễn Thị Minh Đức

Giảng viên

Kế toán

8

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Gảng viên

Kế toán và kiểm toán

9

Trương Thị Kim Thủy

Giảng viên

Kế toán và tài chính

10

Trần Minh Dạ Hạnh

Giảng viên

Tài chính và Kế toán

11

Phạm Thu Phương

Giảng viên

Kế toán

 Hình ảnh giảng viên của Bộ môn:

 Lĩnh vực nghiên cứu:

-          Kế toán tài chính doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

-          Kế toán quản trị doanh nghiệp

-          Kế toán thuế

-          Tài chính doanh nghiệp, tài chính công và tài chính ngân hàng

-          Nghiệp vụ ngân hàng và nghiệp vụ thanh toán quốc tế

-          Kiểm toán

-          Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác kế toán và tài chính

Địa chỉ:

  Phòng: PV 227 Nhà Phượng Vỹ

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp HCM.

Điện thoại: 84 28 38961708

 

Lịch làm việc:

Lịch phân công trực Bộ môn:


          Thứ

Buổi

2

3

4

5

6

Sáng

ThS. Trần Minh Dạ Hạnh
ThS. Bùi Xuân Nhã

ThS. Nguyễn Ý Nguyên Hân
ThS. Phạm Thu Phương

ThS. Bùi Công Luận
ThS. Trương Thị Kim Thủy

ThS. Hoàng Oanh Thoa

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chiều

ThS. Trần Minh Dạ Hạnh

ThS. Nguyễn Ý Nguyên Hân
ThS. Phạm Thu Phương
ThS. Đàm Thị Hải Âu
ThS. Nguyễn Thị Minh Đức

ThS. Đàm Thị Hải Âu
TS. Lê Công Trứ
ThS. Khúc Đình Nam
ThS. Trương Thị Kim Thủy

ThS. Hoàng Oanh Thoa
ThS. Nguyễn Thị Minh Đức

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
ThS. Khúc Đình Nam

 

Nhân sự / Bộ môn Kế toán - Tài chính

Bộ môn Kế toán tài chính (18-05-2021)

/html>