LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.123 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: dvvuong@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 903-070-133

    • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN CHUYÊN VIÊN

-          Họ và tên: Đoàn Văn Vương

-          Học hàm/Học vị:  Thạc sĩ

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Tổ trưởng Văn Phòng Khoa, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

* Quá trình học tập và công tác:

Năm 2000, tốt nghiệp Cao Đẳng, ngành Tin học ứng dụng, Năm 2007, tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh tế, Năm 2016, Tốt nghiệp Thạc sĩ.

Làm việc tại Khoa Kinh tế, trường Đại học nông Lâm Tp HCM từ năm 2002 đến ngày.

* Công việc chính: Quản lý đào tạo Đại học, phụ trách quản trị Website khoa Kinh tế.

* Lĩnh vực quan tâmGiáo dục Đại học, Ứng dụng tin học trong quản lý, Xử lý số liệu thống kê, Phân tích thiết kế hệ thống, .

 

Số lần xem trang: :12174
Nhập ngày: 23-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 01-11-2019

Cô Trần Thị Minh Nương (23-10-2019)

ThS. Bùi Thị Mai (23-10-2019)

Cô Nguyễn Thùy Dung (23-10-2019)

/html>