LIÊN HỆ

  • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông
  • Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phòng: PV.123 (Nhà Phượng Vỹ)
    • Email: ntdung@hcmuaf.edu.vn
  • Điện thoại: (+84) 937 399 455

    • Lý lịch khoa học

THÔNG TIN CHUYÊN VIÊN

-          Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung

-          Học hàm/Học vị:  Cử Nhân

-         Đơn vị công tác, chức vụ: Chuyên viên, Phụ trách quản lý sau đại học, Văn Phòng Khoa, khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

-          Tóm tắt lý lịch khoa học:

* Quá trình học tập và công tác:

   Năm 2012: tốt nghiệp Cao đẳng, ngành Tài chính ngân hàng

   Năm 2014: tốt nghiệp Đại học, ngành Kế toán

   Từ năm 2014 đến nay: làm việc tại Khoa Kinh tế, trường ĐH Nông Lâm TPHCM

* Công việc chính: Quản lý đào tạo Sau Đại học.

* Lĩnh vực quan tâmGiáo dục, Ứng dụng tin học trong quản lý.

Số lần xem trang: :12129
Nhập ngày: 23-10-2019
Điều chỉnh lần cuối: 01-09-2020

Cô Trần Thị Minh Nương (23-10-2019)

ThS. Bùi Thị Mai (23-10-2019)

ThS. Đoàn Văn Vương (23-10-2019)

/html>